Esitys Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 28. marraskuuta 2022:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Uusin vihreän ryhmän muutosesityksen; sivulla 85 ”Yksityisen päiväkotitoiminnan osuus palvelutuotannosta on 37,5-42,5% ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuus 32,5% koko varhaiskasvatuksesta.” muutetaan muotoon ”Yksityisen päiväkotitoiminnan osuus palvelutuotannosta on 35-40% ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuus 30% koko varhaiskasvatuksesta.” Korostan heti alkuun, että on olemassa erilaisia yksityisiä palveluntuottajia.

Poliitikot ovat perustelleet yksityisen lisäämistä sillä, että sen kustannukset yhtä lasta kohden ovat jonkin verran pienemmät kuin kunnallisen. Mutta mistä ero johtuu? Varhaiskasvatuksen palkkatasosta ja työn houkuttelevuudesta ollaan huolissaan – syystäkin. Yksi syy yksityisen puolen pienemmille kustannuksille löytyykin suoraan ammattilaisten palkkapussista: yksityisessä varhaiskasvatuksessa maksetaan yleensä pienempää palkkaa. Myös työnkuvat voivat olla laajemmat; henkilöstökustannusten minimoimiseksi  työaikaa saatetaan määrätä käytettävän siivoamiseen tai muuhun ammattilaisille kuulumattomaan työhön. Tämä taas vaikuttaa suoraan varhaiskasvatuksen laatuun, kun työntekijät ovat harjan tai soppakauhan varressa, eivätkä lasten kanssa.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuu enemmän tukea tarvitsevia ja alle 3-vuotiaita lapsia, joilla on lakisääteisesti pienemmät ryhmäkoot. Viimeisimmässä Kuusikko-tiedonkeruussa Oulussa varhaiskasvatuksessa oli tukea tarvitsevia lapsia 1029, joista vain 125 lasta yksityisissä päiväkodeissa. Tässäkin mielessä vertailu yksityisen ja kunnallisen kustannusten välillä on vääristynyt. Ville Ruutiaisen tuoreen  väitöstutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen yksityistämiseen liittyykin lapsia ja perheitä eriarvoistavia tekijöitä. 2010-luvun voimakas yksityistämiskehitys on voinut tuoda koulutuksellisen ja sosiaalisen eriytymisen prosesseja jo varhaislapsuuteen.

Jo nyt Oulussa yksityisen osuus on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Helsingissä, Tampereella tai Espoossa. Perheiden näkökulmasta olisi tärkeää säilyttää aito valinnanvapaus. Vaikka osa yksityisistä päiväkodeista on suosittuja, on myös asuinalueita, joissa lapsille ei ole tarjolla kunnallista päiväkotia, vaikka perheet sitä ensisijaisesti toivoisivat. Liialla yksityistämisellä vain pahennamme myös tätä epäkohtaa.

Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuu on joka tapauksessa kunnan, hilattiin yksityisen osuutta sitten miten ylös tahansa. Jos iso yksityinen toimija äkillisesti lopettaa, on vastuu kaupungin kannettavana. Hyvät valtuutetut, muistutan vielä; vertailu on vääristynyt ja lopullinen vastuu lapsista on meidän.

 

Oulussa 28.11.2022

Susa Vikeväkorva
Valtuustoryhmän vpj.
susa.vikeväkorva@ouka.fi
p. 0400 594 616