Esitys Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 28. marraskuuta 2022:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää niitä luotettavia, lempeitä ja pedagogisesti taitavia aikuisia, jotka ovat lapseni kanssa tälläkin hetkellä, ja tarjoavat hänelle paitsi turvaa ja lohtua, myös tukea hänen kasvussaan ja kehityksessään vaikkapa motoriikan, kielenkehityksen tai tunnetaitojen saralla. Kiitos Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen rautaiset ammattilaiset, että minun lapseni saa elämälleen niin hyvät lähtökohdat.

Kuten monilla naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla, myös varhaiskasvatuksessa arvostus ollaan totuttu saamaan näiden kauniiden kiitossanojen muodossa, eikä niinkään palkkakuitissa.

Siksi uusin vihreän ryhmän muutosesityksen talousarvion sivulle 97 “varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkaohjelma nostetaan 0,5 M€ -> 1 M€.”

Varhaiskasvatuksen kriisi nousi valtakunnan median etusivulle viimeksi viikko sitten. Huutavin pula ammattilaisista on Helsingissä, jossa tarvittaisiin tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajia 900 ja hoitajia 700 lisää. Vaikka tilanne ei Oulussa ole vielä niin hälyttävä, on työvoimapula todellisuutta myös meillä, eikä kaikkiin avoinna oleviin työpaikkoihin saada yhtään pätevää hakijaa.

Kriisi koputtelee siis jo meidänkin ovella, ja nyt on viimeiset hetket sille niin usein peräänkuulutetulle ennaltaehkäisylle. Säästymme paljolta, jos teemme päätöksiä, joilla pystymme pitämään meidän nykyiset työntekijät meillä töissä, ja luomaan hyvää työnantajakuvaa alalle valmistuville. OAJ:n selvityksen mukaan yli 60 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajista harkitsee alanvaihtoa – eikä tämä ole uusi uutinen. Työntekijäpulaan tarvitaan ratkaisuja jokaiselta suunnalta, ja me olemme niistä suunnista yksi. Ammattilaisia työntää pois alalta erityisesti heikot työolot ja huono palkkaus. Hyvin harvoin kuulee argumentteja siitä, miksi varhaiskasvatuksen palkkoja ei pitäisi nostaa. Vetoankin jokaiseen teistä valtuutetuista tässä salissa: täällä tehdään ne päätökset siitä palkkauksesta, ja meillä on mahdollisuus korjata tilannetta omalta osaltamme.

On hienoa, että palkkaohjelma on toteutumassa, mutta euromäärä on yhä riittämätön. Suuntia hahmottaaksemme: vielä miljoonankaan euron palkkaohjelma ei nosta Oulun palkkoja kaikkien ympäryskuntien tasolle, puolesta miljoonasta puhumattakaan. Varhaiskasvatuksessa tehdään maailman arvokkainta työtä, joka tasaa eriarvoisuutta ja ennaltaehkäisee laajasti mitä moninaisimpia yksilön ja yhteiskunnan ongelmia. Työn vaativuus on vuosien aikana vain kasvanut, ja nyt viimeistään on aika osoittaa arvostus muullakin kuin kiitoskorteilla. Kiitos.

Oulussa 28.11.2022

Liisa Väisänen
Valtuutettu
liisa.vaisanen@ouka.fi