Jätetty valtuuston kokouksessa 19.6.2023

Kasvanut altistus UV-säteilylle on lisännyt väestön sairastumista ihosyöpiin ja silmäsairauksiin. Toistuva ihon palaminen lapsuudessa voi lisätä riskiä sairastua ihosyöpään myöhemmällä iällä. Tämän vuoksi lasten ihon palamisen ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää enemmän huomiota. Pohjoismaiset säteilyturvaviranomaiset ovatkin suositelleet kuntia huomioimaan varjon tarve, kun ne suunnittelevat ulkoalueita ja kehittävät maankäyttöään. 

UV-säteilyltä kannattaa suojautua aina, kun UV-indeksi on arvoltaan vähintään 3. UV-indeksi 3 on ylittynyt Pohjois-Suomessa lähes jokaisena päivänä touko-kesäkuussa. Korkein UV-indeksiarvo 5 saavutetaan Pohjois-Suomessa keskimäärin kahdeksan kertaa kesässä; viime vuonna se saavutettiin kuitenkin jopa 15 päivänä. Suojautumisrajan 3 saavuttavia tai ylittäviä lukemia mitataan Suomessa tyypillisesti huhti-toukokuulta syyskuun puoliväliin saakka.

UV-säteilyn ohella lapset ja nuoret ovat herkkiä helteen haitallisille terveysvaikutuksille. Lasten lämmönsäätely on heikommin kehittynyt kuin aikuisilla, ja he kärsivät helpommin nestevajauksesta.

Näistä syistä, vihreä valtuustoryhmä esittää lisää varjopaikkoja päiväkotien ja koulujen pihoille. Varjoalueita voidaan luoda esimerkiksi puuston, katosten ja aurinkosuojien avulla. Myös leikkialueiden välineiden suunnittelulla voidaan edistää varjopaikkojen syntymistä. 

Ulkoalueiden varjopaikkoihin on kiinnitettävä huomiota uusien päiväkotien ja koulujen suunnittelussa ja pihojen korjausrakentamisessa sekä varmistettava piha-alueiden varjopaikkojen riittävyys kunnallisten ja yksityisten päiväkotien osalta vuoden 2023 loppuun mennessä. Mikäli puutteita piha-alueissa havaitaan, toteutetaan tarvittavat toimenpiteet varjopaikkojen lisäämiseksi toukokuuhun 2024 mennessä.

Vihreä valtuustoryhmä