Vihreät sai puolueiden välisissä neuvotteluissa Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja Elinkeino- ja työllisyyspalvelut liikelaitoksen puheenjohtajuudet sekä kaupunginhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajuuden. Vihreät saa vahvan aseman kaupunginhallitukseen ja vahvistaa asemiaan kaikissa lautakunnissa.

Jenni Pitkoa esitetään kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi ja konsernijaoston varapuheenjohtajaksi. Kaupunginhallituksen toiseksi jäseneksi ja Elinkeino- ja työllisyyspalvelut liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajaksi esitetään Jaana Isohätälää.

“Otan haasteen ilolla vastaan! Vaikeiden vuosien jälkeen Oulun elinkeinot ja työllisyys ovat valmiita ponnahtamaan uuteen kasvuun. Haluan nähdä, että Oulu tukee elinkeinojen kunnianhimoista mutta kestävää kehittämistä, yhdessä tekemisen kulttuuria sekä vastuullista yritystoimintaa”, Isohätälä kuvailee.

Yhdyskuntalautakuntaan esitetään varapuheenjohtajaksi Latekoe Lawson Hellua ja jäseneksi Esa Aaltoa. Hyvinvointilautakunnan jäseniksi Henna Määttää ja Jamal Awadia. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajaksi Satu Haapasta ja jäseneksi Heikki Kontturia.

“Olen iloinen että saan osaltani rakentaa Oulun vahvaa mainetta koulutuksen ja kulttuurin kaupunkina. Haluan tuoda nuorten ääntä päätäksentekoon. Olen hyvin innostunut uudesta tehtävästä ja odotan paljon yhteistyöltä lautakunnan jäsenten, viranhaltijoiden ja kaupunkilaisten kanssa” Haapanen pohtii.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Marjo Tapaninen iloitsee saavutetusta neuvottelutuloksesta ja uusista vaikuttamismahdollisuuksista, joita Vihreiden historiallinen vaalivoitto Oulussa toi. “Paikkajaossa heijastuu vaalitulos ja oululaisilta saatu luottamus. Meillä on upea joukkue tekemässä kestävää politiikkaa ja tulevaisuuden Oulua. Meillä on paljon uusia, mutta myös paljon kokeneita toimijoita. Tästä tulee hyvä valtuustokausi!”

Vihreiden esitys paikkajaosta

Kaupunginhallitus ja lautakunnat

Kaupunginhallitus
1. varapuheenjohtaja Jenni Pitko
varajäsen Janne Hakkarainen 2017-2019 / Veikko Ervasti 2019-2021
jäsen Jaana Isohätälä
varajäsen Susa Vikeväkorva

Konsernijaosto
varapuheenjohtaja Jenni Pitko
varajäsen Janne Hakkarainen 2017-2019 / Veikko Ervasti 2019-2021

Yhdyskuntalautakunta
varapuheenjohtaja Latékoé Lawson Hellu
jäsen Esa Aalto
varajäsen Jamal Awad
varajäsen Salla Vähämetsä

Yhdyskuntalautakunnan yhdyskuntajaosto
jäsen Salla Vähämetsä
varajäsen Latékoé Lawson Hellu

Hyvinvointilautakunta
jäsen Henna Määttä
jäsen Jamal Awad
varajäsen Mika Seppänen
varajäsen Laila Vainio

Hyvinvointilautakunnan yksilöasiainjaosto
varapuheenjohtaja Henna Määttä
varajäsen Mika Seppänen

Sivistys- ja kulttuurilautakunta
puheenjohtaja Satu Haapanen
jäsen Heikki Kontturi
varajäsen Harri Kononen
varajäsen Anni Huovinen

Tarkastuslautakunta
jäsen Matti Alatalo
varajäsen Kirsi Karppinen

Rakennuslautakunta
jäsen Terttu Kuusela
jäsen Miia Hirsikangas-Haataja
varajäsen Pertti Rautiainen
varajäsen Jarmo Tauriainen

Keskusvaalilautakunta
jäsen Martta Valtanen

Johtokunnat

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut liikelaitoksen johtokunta (BusinessOulu)
puheenjohtaja Jaana Isohätälä
varajäsen Marjo Tapaninen

Oulun Vesi johtokunta
jäsen Pia Alatorvinen
varajäsen Tero Jänis

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
jäsen Mirja Mustapirtti
varajäsen Harri Lempola

Oulun liikelaitosten johtokunta
jäsen Leena Kuha
varajäsen Marja Lähde

Oulun tietotekniikan johtokunta
puheenjohtaja Salla Kangas
varajäsen Hannele Lampela

Toimikunnat

Lähidemokratiatoimikunta
jäsen Marjo Kemppainen

Tasa-arvotoimikunta
varapuheenjohtaja Kati Kurvi 2017-2019 / Henna Määttä 2019-2021

Yhtiöt ja säätiöt

Oulun Energia Oy 2018-2022
jäsen Paula Himanen

Oulun Sivakka-yhtymä Oy 2018-2022
puheenjohtaja Janne Hakkarainen
varajäsen Valtteri Törmänen

Oulun Satama Oy 2018-2022
jäsen Niina Karvinen

Monetra Oy hallitus 2018-2022
puheenjohtaja Marianne Isola

Nallikari Seaside Oy hallitus 2018-2022
puheenjohtaja Mervi Tervo

Haukiputaan Kehitys Oy 2018-2022
jäsen Satu Lapinlampi

Oulun kaupunginteatteri Oy 2018-2022
jäsen Karoliina Niemelä

Musiikkijuhlasäätiö
jäsen Sirkka Timonen
varajäsen Sanna Rönnberg

Palvelusäätiön valtuuskunta
jäsen Maaret Niemi
varajäsen Pasi Haapakoski

Kuntayhtymät ja ylikunnalliset toimielimet

Oulun kihlakunnan poliisipiirin neuvottelukunta
jäsen Kati Kaarlejärvi
varajäsen Kirsi Kaltio

OSEKK hallitus
jäsen Susa Vikeväkorva
varajäsen Veikko Ervasti

OSEKK yhtymäkokous
edustaja Leena Kuha
edustaja Saara Al-Khanji
edustaja Ale Luokkanen
varaedustaja Helena Lindqvist
varaedustaja Taina Mäntykenttä
varaedustaja Kati Kurvi

OSEKK tarkastuslautakunta
jäsen Sari Backman
varajäsen Valtteri Törmänen

Joukkoliikennejaosto
varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen
varajäsen Laura Palmgren-Neuvonen

Lisätietoja:
Marjo Tapaninen
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry
P. 0400 214 473
marjo.tapaninen@vihreat.fi