TIEDOTE 24.5.12

Uuden Oulun  kahdeksan vihreää yhdistystä – Oulun Vihreä kunnallisjärjestö, Oulun läänin vihreä seura, Oulun Vihreät, Oulun seudun Vihreät Naiset , Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon vihreät ja  Oulun vihreät nuoret ovat lähettäneet Kainuun Elinkeino- ja ympäristökeskukselle vetoomuksen Talvivaarasta. Yhdistykset vaativat Talvivaaran kaivoksen toiminnan välitöntä keskeyttämistä, kunnes kaivos on tehnyt tarvittavat investoinnit laittaakseen päästönsä kuriin. Vaikutukset ympäristöön ovat peruuttamattomia, ja nykyinen tilanne vaarantaa myös alueen matkailun. Kaivostoimintaa voidaan jatkaa vasta sitten, kun sen toiminta ei aiheuta luonnon myrkyttymistä ja pilaantumista.

Allekirjoituksia on kerätty 30.4.12 alkaen.Vetoomuksen ovat allekirjoittanut  24.5.12 mennessä yhdistysten lisäksi 101 yksityistä kansalaista ja 77  kansalaista osoitteessa http://www.adressit.com/allekirjoitukset/talvivaaran_kaivostoiminta_keskeytettava_heti/

Allekirjoituksia ovat eniten keränneet Terttu Kuusela ja  Satu Haapanen.

 

Terttu Kuusela

Puheenjohtaja

Haukiputaan vihreät