Vapaa julkaistavaksi 15.8.2012 17.00

Vihreät nimesivät 80 uuden Oulun kunnallisvaaliehdokasta

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö on nimennyt 15.8.2012 hallituksen kokouksessaan 80 kunnallisvaaliehdokasta uuden Oulun eli Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Oulun ja Yli-Iin yhteiselle listalle. Ehdokkaita nimettiin 80, joista 51 on naisia ja 29 on miehiä. Nimetyistä ehdokkaista 53 oli jo edellisellä kerralla ehdokkaana ja uusia ehdokkaita on 27. Hyväksyttyjen ehdokkaiden keski-ikä on 43 vuotta ja alle 30 -vuotiaita ehdokkaita on 16; heistä kaksi 18-vuotiasta ja yksi 19-vuotias. Ehdokkaat edustavat monipuolisesti useita ammattiryhmiä mm. biologi, sairaanhoitaja, rehtori, työtön, opiskelija, analyytikko, myyjä, fysioterapeutti, torikauppias, opettaja, teatterinohjaaja, lääkäri, geologi, yrittäjä, sosiodraamaohjaaja, uimaopettaja, kartoittaja, kuvataiteilija, tutkija, insinööri, arkkitehti, räp-artisti Sana, toimitusjohtaja, ohjelmistosuunnittelija, yhteisötyöntekijä, lastenhoitaja ja maalari.

Uuden Oulun kuntien vihreiden kuudestatoista valtuutetuista yhdeksän yrittää uusia valtuutetun paikkansa ja kymmenen varavaltuutettua tavoittelee nousua valtuutetuksi.

Vihreiden tavoite on saada täysi 100 ehdokkaan lista kunnallisvaaleihin. Täysi lista antaa hyvän mahdollisuuden toteuttaa vihreiden 12 valtuutetun tavoite uudessa Oulussa.

Oulun tulee voimakkaammin kantaa se ilmastovastuu, joka sille kuuluu. Ilmastovastuun toteutuksessa kaupungin tulee panostaa eritoten kestävän kaupunkirakenteen, liikenteen, rakentamisen, energiantuotannon suunnitteluun ja toteutukseen.

Oulun kaupungin tulee olla valmis auttamaan myös heikommassa asemassa olevia.

Kaupungin päätöksenteossa tulee selkeästi huomioida luonnon itseisarvo ja ainutkertaisuus.

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, edistää luovien alojen kehittymistä, sekä kantaa vastuunsa kulttuuriperinnön jatkajana.

Kaupungin tulee kohdella kaikkia ihmisiä ja kansalaisryhmiä tasa-arvoisesti. Oulun on pyrittävä edistämään kunnallisen ja alueellisen tasa-arvon kehittymistä.

Pienyrittäjien menestys tuo menestystä myös Oululle. Pienyrittäjien toimintaedellytysten edistäminen lisää Oulun vireyttä, laskee työttömyyttä ja vaikuttaa myönteisesti Oulun talouteen. Hyvää ja viihtyisää asumis- ja elämisympäristöä luotaessa tulee ottaa myös huomioon tasapainoinen elinkeinoelämä.

Kaavoitettujen asuntoalueiden tulee olla riittävän kokoisia, jotta tarpeelliset lähipalvelut, koulut, lähiliikuntapaikat, virkistysalueet ja toimiva julkinen liikenne voidaan toteuttaa. Suuria automarketteja on Oulussa jo liikaa, ne syrjäyttävät asuinalueiden lähikauppoja. Kaupungin keskustaa tulee kehittää viihtyisäksi ja vireäksi lisäten asuntoja, laajentaen kävelykatualueita, parantaen pyöräilijöiden liikkumista sekä siirtäen kadunvarsipysäköintiä rakenteelliseen pysäköintiin.

Viinivaaran pohjavettä ei tule ottaa Oulussa talouskäyttöön. Arvokkaasta pohjavedestä kuluisi erittäin suuri osa muuhun kuin ruoan valmistukseen ja janon tyydyttämiseen. Viinivaaran pohjavesi voisi toimia varajärjestelmänä nykyisin toimivalle järjestelmälle.

 

15.8.2012 nimetyt vihreät ehdokkaat (ehdokkaan edessä ’Uusi’, jos ehdokas on nimetty 15.8.2012)

 

1.   Aalto Esa, biologi, filosofian maisteri, 30 v.

Uusi 2. Alpila Pia, graafinen suunnittelija, 35 v.

3.   Annala Eija Violetta, lähihoitaja, 53 v., sit.

Uusi 4. Autio Jussi, yrittäjä, pelisuunnittelija, 28 v.

5.   Ervasti Veikko, rehtori, eläkeläinen, 70 v.,

6.   Haapanen Satu, luokanopettaja, kansanedustaja, 43 v.,

7.   Hahto Markku, työtön, 54 v.,

8.   Hakkarainen Janne, opiskelija, varavaltuutettu, 24 v.,

Uusi 9. Hekkala Salla, opiskelija, 23 v.,

10.   Himanen Paula, DI, analyytikko, 57 v., sit.

11.   Hirsikangas-Haataja Miia, luonnontieteiden ylioppilas. 37 v.

12.   Hummastenniemi Krista, filosofian maisteri, biologi, 27 v.

Uusi 13. Huotari Matti, tekniikan tohtori, 60 v.

14.  Isola Marianne, KTM, koulutussuunnittelija, 34 v,

15. Jaara Iina, opiskelija, 18 v., sit.,

Uusi 16. Jaaranto Ville, suunnitteluassistentti, 32 v.

17. Juopperi Harri, myyjä, 42 v.,

18. Jäykkä Helena, toiminnanjohtaja, filosofian maisteri, 43 v.,

19. Kaltio Kirsi, fysioterapeutti, 33 v., sit.,

Uusi 20. Kananen, Mika, päihdeterapeutti, 39 v.

21. Kangas Salla, tutkija, filosofian maisteri, 28 v,

22. Karhu Eija, filosofian maisteri, koulutuspäällikkö, 55 v.,

Uusi 23. Kaukko Pekka, rakennusurakoitsija, metsätilallinen, 46 v.

24. Kauppinen-Suikki Paula, torikauppias, 55 v., sit.,

25. Kellokoski Anne, Head of NSN Wide, yhteiskuntatieden maisteri, 52 v.,

26. Kemppainen Marjo, kasvatustieteiden ja draaman opettaja, teatterinohjaaja, 56 v.,

27. Kesti Johanna, kauppatieteiden ylioppilas, opiskelija, 28 v.,

28. Koivujärvi Hanne, opiskelija (tradenomi), 36 v,

29. Kononen Harri, filosofian maisteri, kulttuuriaktiivi, 36 v,

30. Korhonen Sari, tarkastaja, vapaaehtoistyöntekijä, 48 v, sit.,

Uusi 31. Korva Tiina, asiakaspalvelupäällikkö, filosofian maisteri, 32 v,

Uusi 32. Koski Sari Helena, kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja 47 v,

Uusi 33. Kotkavirta Eija, työterveyshuollon erikoislääkäri, 58 v,

Uusi 34. Kuikka Olavi, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiologi, 47 v,

35. Kuismin Outi, ylilääkäri, lääketieteen tohtori, 42 v.,

36. Kuoppamaa Mari, geologi, filosofian tohtori, 37 v., sit.

Uusi 37. Kurvi Kati, kuntoutusohjaaja, 36 v.,

Uusi 38. Kuusela Erno, tutkija, 33 v.,

39. Kuusela Terttu, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiodraamaohjaaja, 65 v.,

40. Lantto-Kauppila Hannele, filosofian maisteri, lehtori (eläkkeellä), 62 v., sit.

41. Latekoe Lawson Hellu, tietoliikenneinsinööri, 49 v,

42. Lempola Harri, kauppatieden kandidaatti (KTK), 28 v.,

43. Luokkanen Ale, uimaopettaja, 49 v., sit.

44. Lähde Marja, johtaja, filosofian maisteri, 54 v.,

45. Marjomaa Mikko, kartoittaja, 55 v.,

Uusi 46. Matila Ari, erikoislääkäri, 52 v.,

Uusi 47. Mettovaara Mari, merkonomi, ulkomaankauppa, 38 v.,

Uusi 48. Niinimaa Juhani, rakentaja, eläkeläinen, 65 v.,

49. Niemelä Karoliina, taiteen maisteri, kuvataiteilija, 51 v.,

50. Orava Pasi, service manager, 51 v.,

Uusi 51. Peni Pekka, opiskelija, aate- ja oppihistorian ylioppilas, 29 v.,

Uusi 52. Petrell Tanja, yhteyspäällikkö, filosofian maisteri, 38 v.,

Uusi 53. Piippo Sari, filosofian tohtori, diplomi-insinööri, 38 v.,

54. Pitko Jenni, arkkitehtiylioppilas, 25 v.,

55. Qveflander Jouni, projektipäällikkö, 50 v.,

Uusi 56. Raudaskoski Katri, opiskelija, 19 v.,

57. Rekilä Janne, tutkija, opiskelija, 32 v., sit.,

Uusi 58. Rintala Milla, lähihoitaja opiskelija, 18 v.,

59. Rintasaari Aila, insinööri, 43 v, sit.,

Uusi 60. Rönnberg Sanna, rap-artisti Sana, 22 v.,

61. Salmela Saara, filosofian maisteri, tutkija, 38 v.,

62. Salow Elina, kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja, 54 v,

63. Saunaluoma Aarno, arkkitehti, 72 v.,

64. Sihvonen Maarit, toimitusjohtaja, MBA, 51 v.,

65. Simola Otto, filosofian maisteri, ohjelmistosuunnittelija, 28 v.,

66. Somani Aruna, yhteisötyöntekijä, 49 v.,

Uusi 67. Talvipuro Iiris, yo-datanomi, opiskelija, 25 v,

68. Tapaninaho Tarja, perushoitaja, Haupa OOP Jojo, 51 v.,

69. Teräs Leena, tutkija, toimitusjohtaja, 46 v.,

70. Timisjärvi Katariina, ohjelmakoordinaattori, metsätalousinsinööri 39 v.,

71. Timonen Sirkka, lastenhoitaja, 52 v., sit.,

Uusi 72. Törmänen Eija, psykiatrinen hoitaja, kehitysvammaohjaaja, 54 v.,

Uusi 73. Törmänen Sari, filosofian maisteri, opettaja, 44 v.,

74. Valkama Johanna, filosofian maisteri, järjestöassistentti, 45 v.,

75. Vanhanen Matti, Insinööri, 32 v.,

Uusi 76. Vehviläinen Virpi, siistijä, ompelija, 55 v.,

Uusi 77. Viholainen Kari, sairaaanhoitaja, 48 v.,

Uusi 78. Vilkuna Jussi, filosofian maisteri, 52 v.,

79. Vuononvirta Aarne, maalari, 54 v., sit. ja

Uusi 80. Wennström Miia, filosofian maisteri, kauppatieteiden yo, 34 v.

 

Lisätietoja: Pasi Orava, puheenjohtaja, Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö, 050-4855226, pasi.orava@vihreat.fi