Vapaa julkaistavaksi 15.8.2012

JOUKKOLIIKENNE

Eräs tärkeimmistä asioista asukkaiden mielissä Uutta Oulua luotaessa
on liikkuminen paikasta toiseen, työpaikalle, kauppaan, kouluun,
kirkkoon, terveyskeskukseen, asemalle ja erilaisiin
harrastuspaikkoihin. Omaa autoa ei ole kaikilla eikä sitä
tarvittaisikaan, jos lähi- ja muu  joukkoliikenne toimisi riittävän
kattavasti ja kannattavasti.

Nykyinen joukkoliikenne keskittyy paljolti Oulun kaupungin alueelle.
Ympäröiviin kuntakeskuksiin kulkevat linja-autot usein pääteitä
pitkin, ja sivukylät ovat jääneet paitsioon. Kimppa- ja
joukkotakseilla sekä koululaisten ja vanhusten palvelukuljetuksilla on
tilannetta koetettu korjata, mutta palvelua tarjotaan yleensä vain
arkisin tai  parina päivänä viikossa, ja esimerkiksi iltaisin ei
monillekaan kylille ole mitään liikenneyhteyttä.

Nyt, kun monia palveluja siirtyy entistä enemmän kaupunkikeskukseen,
liikkumisen tarve kasvaa entisestään, jolloin liikenneyhteyksien pitää
myös kehittyä vastaamaan tarvetta. Suunnittelussa pitää käydä läpi
kaikki palvelut ja niiden paikat suhteessa asiakkaisiin, ja arvioida
liikennetarpeet tarkalleen.

Nykytilanteen selville saamiseksi tarvitaan koko seudun kattava
kysely, jossa asukkailta tiedustellaan heidän liikkumistarpeitaan ja
–aikatauluja ja sitä, millä ehdoilla he voisivat ryhtyä käyttämään
enemmän joukkoliikennevälineitä. Kysely voisi tapahtua osittain
sähköisesti, osittain kirjeitse, ja myös kyläyhdistykset  voisivat
olla suunnittelussa vahvasti mukana.

Esimerkiksi Oulun ympäristökunnissa on rakennettu hyvin paljon niin
taajamiin kuin haja-asutusalueillekin, mutta liikkumistarpeita ei ole
päivitetty. On selvää, että yksityisautoilu on saanut liian suuren
vallan, koska joukkoliikenne ei ole vastannut riittävästi tarpeisiin,
ja on suuri työ siirtyä taloudellisempaan liikkumiseen. Tarvitaan
porkkanoita ja tukea. Nyt Uutta Oulua luotaessa on hyvä tilaisuus
laatia uusi,  toimiva liikennestrategia ja panna se myös käytäntöön.
Suunnittelussa on otettava huomioon Oulua laajempi aluekokonaisuus,
koska joukkoliikenne läpikulkuliikenteenkin muodossa on merkittävä osa
liikkumista.

Lisätietoja:
Esteri Ohenoja, Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö,040 5424464
esteri.ohenoja(at)oulu.fi