Valtuustoaloite 25.2.2013

Prosenttiperiaatteen laajentaminen myös yksityisiin rakennusprojekteihin

Esitämme, että Oulussa sovelletaan prosenttiperiaatteen tapaista käytäntöä myös yksityisten rakennusfirmojen toteuttamissa uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeissa. Julkisten projektien lisäksi myös rakennusprojektien yksityisille toteuttajille asetetaan velvollisuus kohdentaa osa hankkeen kuluista alueen taideprojekteihin.

Taide yksityisissä rakennushankkeissa nostaa asuin- ja elinympäristön laatua ja edistää koko Oulun alueen vetovoimaisuutta. Asukkaiden sitoutuminen viihtyisämpiin asuinympäristöihin tuottaa moninaisia sosiaalisia hyötyjä alueiden arvostuksen lisääntyessä ja mahdollistaa alueiden yhteisöllisyyden syntymisen luontevammin. Vetovoimaisemman alueen kiinteistöistä saadaan myytäessä parempi hinta ja kiinteistöjen arvo säilyy paremmin. Taide tuo lisäarvoa rakennusprojekteihin. Tämä vahvistaa taiteilijoiden työllisyyttä. Lisäksi myös yritykset voivat työllistää muita tarvitsemiaan osaajia. Vetovoimaisempi kaupunki saa eri alojen keskeiset asiantuntijat työskentelemään ja yrittämään juuri Oulun alueella. Esitetyistä sosiaalisista ja taloudellisista hyödyistä on esimerkkejä niin kansainvälisesti kuin Suomesta. Helsingin Arabianrannan rakentamisen yhteydessä kaupunki velvoitti rakennusfirman käyttämään osan hankkeen kuluista alueelle tulevaan taiteeseen. Oulussa Hiukkavaaran alue sopisi vastaavanlaiseksi alueeksi.

 

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Veikko Ervasti

puheenjohtaja