VAPAA JULKAISTAVAKSI 20.2.2013

Oulun vihreät tuomitsevat väkivallan

Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön vuosikokous tuomitsee kaiken
kanssaihmisiin kohdistuvan väkivallan. Tasa-arvo, koskemattomuus ja
yhdenvertaisuus ovat kiistämättömiä ihmisoikeuksia, jotka koskevat
kaikkia ihmisiä. Viime aikojen tapahtumat niin Oulussa kuin muuallakin
Suomessa osoittavat, että suvaitsevaisuuden eteen on tehtävä vielä
paljon töitä.

Poliittisten vallankäyttäjien tehtävänä on edistää perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumista, ja tähän tehtävään tulee tarttua nyt
entistä voimakkaammin. Keinoja suvaitsevaisuuden edistämiseksi ja sen
puutteesta johtuvien väkivaltarikosten ehkäisemiseksi tulee pohtia
niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla, ja tavoitteiden
toteutumista tulee seurata aktiivisesti.

Suvaitsevaisuuteen liittyvät näkökulmat tulee jatkuvasti pitää mukana
keskusteluissa ja ne on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Tiedottamista suvaitsevaisuuteen liittyvissä asioissa on lisättävä ja
ne on otettava osaksi myös koulujen opetussuunnitelmia.

Lisätietoja:
Otto Simola, puheenjohtaja
otto.simola@vihreat.fi
p. 050 538 1871