Julkaistu Kalevassa 20.4.2013

Museoalan arvostus unohtui johtajaa valittaessa

Viitaten Kalevan kulttuurisivun kirjoitukseen Museo- ja tiedekeskuksen johtajanimityksestä (19.4.2013) ja siihen liittyvästä ongelmasta, jonka mukaisesti Oululla on vaarana menettää valtionavut, kun virkaan on nimitetty epäpätevä henkilö. Artikkelin mukaan valtionosuuskysymys ”taklataan” siten, että nyt valitun johtajan tehtävät, joihin hän ei ole pätevä, jaetaan  kahdelle muulle linjajohtajalle siihen asti, kun nyt valittu johtaja saa pätevyyden suoritettua.

Vuonna 2006 voimaan astuneen museoasetuksen mukaan museolla tulee olla museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto; lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta. Museoalan henkilöiden pääaineena  tai tutkintoon on sisältynyt aineopintoja  mm. kansatieteestä, yleisestä historiasta, taidehistoriasta, kulttuurihistoriasta tai arkeologiasta.

Samoin kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaisesti viran vastaan otettaessa täytyy henkilön olla pätevä kyseiseen virkaan.

Valintaprosessissa on unohdettu tärkeä seikka, että museoalan henkilöstö on ammatistaan ylpeitä. Minkälainen viesti Oulun kaupungilta alan ammattilaisille menee, kun hakuprosessissa mukana olleet pätevät hakijat on syrjäytetty. Ei epäpätevää lääkäriä nimitetä virkaan. Tämä alan arvostuksen puute lienee kovinkin yleinen asenne taide- ja kulttuurialalla. Kuka tahansa voi vaihtaa alaa ja alkaa taiteilijaksi. Unohdetaan helposti, että ammattitaiteilijalla on takanaan alan vaativat opinnot, samoin on museoalan henkilökunnalla.

Kun tämän viran päättäminen meni jatkodelegoinnissa Sivistys- ja kulttuurilautakunnalta viranhaltijoille, niin se oli omiaan estämään keskustelun viran määräaikaisuudesta. Valtion taidelaitoksiin valitaan johtajat viisivuotiskaudeksi. Samalla meni mahdollisuus neuvotella palkkatoiveista varteenotettavien ehdokkaiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä tulee saada mustaa valkoisella, että jos virkaan valitaan epäpätevä henkilö, niin valtionapuja ei menetetä.  Esimerkkinä valtionapujen takaisinperinnästä käykööt Tyrnävälle annettu lukion etäopetus Oulusta. Silloisen OKM:n linjauksen mukaan etäopetusta ei voinut antaa toisen kunnan alueelta toiselle kunnalle, ja Oulun kaupunki joutui maksamaan saadut valtionavut takaisin valtiolle.

Mitään henkilökohtaisia syitä nyt virkaan valitun henkilön liittyvään persoonaan minulla ei todellakaan ole.  Nyt ei ole kysymys henkilöstä vaan asioista, jotka mielestäni on unohdettu valintaprosessissa, joka sen pitkittyessä on henkilöitynyt. On unohdettu lähtökohta, jonka mukaisesti Museo- ja tiedekeskuksen uudelle organisaatiolle ollaan oltu hakemassa visionääristä alan substanssiosaamisen omaavaa johtajaa.

Karoliina Niemelä

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen (vihr.)