Valtuustoaloite 29.4.2013

Oululle laadittava lähi- ja luomuruokastrategia ja -ohjelma

Maapallon ruokaturvallisuudessa tapahtuneet heikentymiset ja osin hallitsemattomat epidemiailmiöt pakottavat alueellisesti etsimään yhä turvallisempaa pellolta pöytään ratkaisuja. Olennaista on ketjun läpinäkyvyys; mitä lyhyempi se on, sitä luotettavampi ja ekologisempi se kuluttajan kannalta on.

Uudesta Oulusta tuli melkoinen jättiläinen pinta-alaltaan: lähes 4 000 km2. Alueella on omasta takaa huomattavasti maaseutualuetta, joka soveltuu hyvin maatalouteen. Uuden Oulun näkökulmasta lähiruoka voitaisiin määritellä seuraavasti: ”Ruuantuotanto ja –kulutus, jossa käytetään uuden Oulun alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia.” Se mitä ei saataisi uuden Oulun alueelta, voidaan hankkia muualta Pohjois-Pohjanmaalta ja tarvittaessa muualta Suomesta. Moni mieltä lähiruuaksi kotimaassa tuotetun ruoan. Jos toimitaan akselilla uusi Oulu-Pohjois-Pohjanmaa-Suomi, niin ulkomaisia tuotteita ei välttämättä tarvita kovinkaan paljon.

Jorma Ollilan johtama Suomi-brändityöryhmä  nosti yhdeksi johtavaksi teemaksi suomalaisen lähi- ja luomuruuan. Maaseudun Sivistysliiton hallinnoima Syökkö nää lähiruokaa? –hanke ja uuden Oulun alueella toimiva KantriOulu tiedotushanke ovat tehneet hyvää pohjatyötä. Jos tavoitteena on maaseudun elinvoiman vahvistaminen, niin lähi- ja luomuruokastrategian ja –ohjelman laadinta vahvistavat maaseudun elinvoimaa.

Esitämme, että välittömästi ryhdytään laatimaan pitkäjänteistä lähi- ja luomuruuan strategiaa ja käytännön ohjelmaa. Kyse on paitsi varautumisesta tulevaisuuteen myös positiivisista aluetaloudellisista vaikutuksista, kestävästä kehityksestä ja oman alueen ruokakulttuurin ja –perinteiden tukemisesta. Erityistä huomiota on kohdistettava julkisiin hankintoihin.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Veikko Ervasti
puheenjohtaja