Julkaistu Kalevassa 20.4.2013

Kestävä kehitys ei toteudu jätteenkuljetuksissa

Seudullisena jätehuoltoviranomaisena toimiva yhdyskuntalautakunta päätti tiistain kokouksessaan Oulun jätteenkuljetuksista. Lautakunta pitäytyi nykyisessä mallissa, jossa jätteenkuljetusten järjestäminen on kiinteistönhaltijoiden vastuulla, ja hylkäsi viranhaltijoiden pohjaesityksen kaupungin järjestämästä, keskitetystä jätteenkuljetuksesta.

Vihreät kannattivat keskitettyä jätteenkuljetusten järjestämistä. Vaikka kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen malliin, siinä on ongelmakohtia erityisesti kestävän kehityksen kannalta.

Alueilla ajelisi vähemmän jäteautoja, kun kilpailutuksen kautta jokaisella asuinalueella operoisi vain yksi toimija. Liikenteen määrä vähenisi, ajetut matkat lyhenisivät ja päästöt vähenisivät huomattavasti.

Keskitetyssä mallissa kaupunki pystyisi myös paremmin seuraamaan, arvioimaan ja kehittämään jätteenkuljetusta kokonaisuutena. Kaupunki pystyisi myös varmistamaan, että kaikki kiinteistöt toimisivat jätehuoltomääräysten mukaan, eikä vapaamatkustus olisi ongelma.

Laskelmien mukaan kaupungin järjestämä jätteenkuljetus tulisi myös kiinteistöjen haltijoiden kannalta edullisemmaksi. Alueiden kilpailutuksen kautta hintaa voitaisiin saada alenmmas. 

Useat kaupungit niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ovat siirtyneet kestävän kehityksen mukaiseen, keskitetysti järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Epäilemättä Oulussakin asiaa on ajateltava uudelleen muutaman vuoden kuluttua.

Jätehuollon välittömäksi kehittämiseksi me Vihreät esitämme, että muovinkeräys aloitetaan uudelleen. Tavoitteena tulee nimenomaan olla puhtaan muovin kerääminen uusioraaka-aineeksi.  Ahkerat kierrättäjät saisivat merkittävää säästöä jätemaksuissaan ja palvelu paranisi monien kaipaamalla muovinkeräyksellä. Samalla Oulun kaupunki osoittaisi, että Laanilan jätteenpolttolaitos ei haittaa jätehierarkian mukaista jätteiden materiaalihyötykäyttöä ensisijaisena polttamiseen nähden.

Marianne Isola, yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja (Vihr.)

Esa Aalto, yhdyskuntalautakunnan varajäsen (Vihr.)