TIEDOTE

(Vapaa julkaistavaksi)

Oululla ei ole varaa ydinvoimatalkoisiin!

Oulun vihreä kunnallisjärjestö pitää erittäin kyseenalaisena ja
huolestuttavana sitä, että kaupunki sijoittaisi miljoonia euroja
veronmaksajien rahoja äärimmäisen epävakaalla pohjalla olevaan Fennovoiman
ydinvoimalahankkeeseen. Suurten yritysten vetäytyessä yksi toisensa
jälkeen hankkeesta, on huomattavan venäläisomistuksen lisäksi hanke
luisumassa harvojen kuntien ja kaupunkien maksettavaksi. On täysin
kestämätöntä politiikkaa, että samaan aikaan kun kaupungin henkilöstöä
joutuu säästövapaille ja lomautetuksi, toisaalla valmistaudutaan
sijoittamaan suuria rahasummia hankkeeseen, joka ei millään tavoin ole
tekemisissä kunnan perustoiminnan kanssa.

Suuret yksityiset yritykset ovat tehneet kannattavuuslaskelmansa ja
vetäytymisellään osoittaneet hankkeen riskit mahdollisia hyötyjä
suuremmiksi. Oulun vihreä kunnallisjärjestö odottaa, että Oulu on
kaupunkistrategiansa mukaisesti “rohkeasti uudistuva Skandinavian
pohjoinen pääkaupunki”. Kestävän kehityksen suuntaa näyttäen, Oulun
kaupungin varoja on järkevämpää sijoittaa hajautettuihin, lähialueiden
työllisyyttä parantaviin energiantuotantomuotoihin. Työpaikkojen lisäksi
uusien energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitykseen sijoitetut rahat toisivat menestystä pienemmillekin
paikallisille yrityksille.

Otto Simola
Puheenjohtaja
Oulun vihreä kunnallisjärjestö – OVK ry
otto.simola@vihreat.fi
050-5381871