kemppainen_marjo_72ppiOULUN KESÄTAPAHTUMILLA ON PAIKKANSA

Julkaistu Kalevassa 2.8.2014

Qstock-tapahtuma Oulussa on ohi ja rauha laskeutunut Kuusisaaren ympärillä oleville asuinalueille. Oululaiset jatkavat eloaan ja oloaan ns. normaalin olotilan vallitessa.

Kuusisaarta lähellä asuvat oululaiset eivät ole pikkusieluisia, turhista asioista valittajia. Kun festivaali Qstockissa alkaa, lähiseudun asukkaina tiedämme varautua siihen, että kahden päivän ajan meidän ei tarvitse ostaa lippuja kyseiseen tapahtumaan. Kuulemme muutenkin esteettä musiikki- ja esiintyjätarjonnan koteihimme ja näemme kotipihaltamme ihmismassojen liikehdinnän ja käyttäytymisen. Tiedämme, että vaikkapa nukkuminen ja lepo, johon olemme tottuneet, on näiden kahden päivän aikana hankalaa melun yms. vuoksi, niin lopulta tapahtuma saadaan päätökseen, ja parhaassa tapauksessa Oulu on kerännyt kaupungin kassaan runsaasti ”kahisevaa”. Sadat, mm. ravintola-alan ja majoituspalvelujen yrittäjät varmasti kartuttavat eurokassaansa tapahtuman tiimoilta. Tulos, joka lopulta koituu myös kaikkien oululaisten parhaaksi.

Eikä voi muuta kuin nostaa hattua sille, kuinka tukalan helteen keskellä mm. ravintola-alan työntekijät paiskoivat töitä hikikarpalot otsalla – ystävällisesti ja hermojaan menettämättä. Kohtaamani turkulaiset ja lappilaiset seurueet ihmettelivätkin oululaisten ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta ylipäätänsä. Mielihyvin, sisäisesti ylpeänä, kuuntelin vieraiden kommentteja heidän positiivisista Oulukokemuksistaan.

Oululaisena ei voi myöskään muuta kuin tässä kiittää onnistuneen kesätapahtuman mahdollistaneita tahoja: kaupungin johtoa, virkamiehiä, poliittisia päättäjiä, poliiseja, matkailu-, ravintola- ja siivousalan yrittäjiä ja työntekijöitä, satoja vapaaehtoisia ja ennen kaikkea Qstockia pyörittäviä yrittäjiä. Kyllä ”Oulussa” halutessaan ”osataankin”…

Syksyllä, kun yhdyskuntalautakunta ja kaupunginvaltuusto käsittelee ja päättää huvipuiston sijoituspaikasta Oulussa, olisi hyvä, jos myös sille löytyisi sen tematiikkaan sopiva, kaikkia oululaisia miellyttävä alue. Esimerkiksi Qstock-tapahtuma ei ole edellyttänyt luonto-, kulttuuri ja ympäristöarvojen tuhoamista ja sen lähiseudun asukkaita haittaavat melu- ym. haitat tulevat esille vain kahden vuorokauden ajan. Pitkäkestoisena viihdepalveluna Hietasaareen mahdollisesti sijoitettava huvipuisto taas loukkaisi kymmenien tuhansien oululaisten ja Tuiran suuralueen asukkaiden luonnonsuojelu-, ja ympäristöarvoja sekä tyytyväisen ja tasapainoisen elintilan mahdollisuutta. Päättäjien on oululaisen lähidemokratiatoiminnan uskottavuuden nimissä huomioitava kansalaisilta ja yhdistyksiltä tulleet lausunnot ja mielipiteet ko. asian suhteen ja otettava ne vakavasti. Samoin on tehtävä Hietasaari-liikkeen taholta ehdotetuille kehittämissuunnitelmille ja kansallisen kaupunkipuistohankkeen eteenpäinviemiselle.

Marjo Kemppainen
Lähidemokratiatoimikunnan jäsen ja Hyve-lautakunnan varajäsen (vihr.),
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän vp,
Pikisaaren asukasyhdistys ry:n sihteeri,
Pikisaaren Kulttuurisaari ry:n hallituksen jäsen
Oulu