kemppainen_marjo_72ppiPuut kasvavat vielä

Julkaistu Kalevan Lukijalta-palstalla 2.10.2014

Puun päivää vietetään eri aikoina vuodesta eri sisältöisinä tapahtumina ympäri maailmaa.Tällöin yksilöitä ja yhteisöjä kehotetaan istuttamaan puita ja kiinnittämään huomiota puiden ja metsien merkitykseen ja suojeluun.

Meitä oli lauantaina 27 syyskuuta noin nelisen kymmentä oululaista viettämässä Puun päivää Oulun Hietasaaressa. Lauantain metsäretken Oulussa järjestivät Hyötykasviyhdistys ry:n Oulun alaosasto, Toppilansaaren ja Hietasaaren asukasyhdistys ry, Hietasaaren palstaviljelijät ry ja Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry, jotka kaikki ovat mukana myös Hietasaari-liikkeessä.

Metsät ovat yhtä tärkeitä maapallolle, kuin ovat keuhkot ihmiselle. Eikä ihminen – ei varsinkaan Suomessa kasvanut – voi elää ilman puita. Hietasaari on keuhkot Oululle ja oululaisille. Hietasaari-liikkeen kannattajiksi lukeutuvat kymmenet tuhannet oululaiset ja kymmenet yhteisöt toivovatkin kaupungin päättäjien kehittävän tätä kasvistoltaan ja linnustoltaan ainutlaatuista luonto- ja kulttuuriympäristöä Kansallisen kaupunkipuistohankkeen keinoin. Tällöin Hietasaaresta voisi tulla hyvinvointia ja yrittäjyyttä edistävä luontomatkailu- ja hyvinvointikeidas. Se myös mahdollistaisi monelle pienyrittäjälle innovatiivisen ympäristön harjoittaa elinkeinoaan kestävän kehityksen hengessä luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. Mahdollisuuksia ja luovia ratkaisuja löytyisi monia: elämysmatkailu- ja retkeily luonnossa, lähiruuan kasvattaminen ja tuottaminen, eläinten hoito esim. lampolat, kuttulat ja niistä saatava hyöty, hyvinvointi-, terveys- ja kauneusalan yritykset, ravintola- ja majoituspalvelut ja niin edelleen..

Istuttaessamme pienet puuntaimet CP.-yhdistyksen Seepparin ja Oulun Invalidit ry:n kesäkoti Irjalan pihoihin Hietasaaressa, muistin erään, jo edesmenneen, viisaan oululaisen miehen minulle kertoman omakohtaisen tarinan. Sodan aikana, rintamalla, kun kranaatti pirstoi ympärillä olevaa metsää, otti mies pienen männyn taimen kranaattikuopan reunalta, toi Ouluun ja istutti pihamaalleen. Nyttemmin se sama mänty kurottuu jo monen kymmenen metrin korkeuteen suojaten asukkaita mereltä tulevalta tuulelta.

Tuon vanhan miehen muistoa ja ylipäätänsä kasvua ja uutta elämää kunnioittaen, toivoinkin puita istuttaessamme, että Hietasaareen kaavailtu huvipuistoyritys löytäisi sen viitekehykseen sopivamman paikan jostakin muualta Oulun alueelta. Jotta istuttamamme kotikuusen taimikin saisi elää ja vahvistua rauhassa. Jotta sitä ei revittäisi enää juuriltaan. Jotta se ei musertuisi yli tuhannelle autolle suunniteltujen betonisten parkkipaikkojen alle.

Marjo Kemppainen
Lähidemokratiatoimikunnan jäsen
ja Hyve-lautakunnan varajäsen (vihr.),
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän vp,
Pikisaaren asukasyhdistys ry:n
sihteeri,
Pikisaaren Kulttuurisaari ry:n
hallituksen jäsen
Oulu