Valtuustoaloite: Kaupunkipyörät Ouluun

Kaupunkipyörät ovat lainattavia tai vuokrattavia yhteiskäyttöpolkupyöriä, joita voi käyttää kuka tahansa, kuten asukkaat, turistit ja työmatkalaiset. Kaupunkipyöräjärjestelmä on osa joukkoliikenneverkostoa, ja ne tuovat monenlaisia terveyshyötyjä kuten ilmanlaadun parantuminen koko kunnan tasolla ja kunnon kohoaminen yksilötasolla.

Helsingissä on otettu kaupunkipyörät käyttöön kuluvan vuoden 2016 aikana ja niiden suosio on ollut todella suuri. Ensimmäisen viikon aikana kaupunkipyörillä ajettiin yli 15 000 matkaa. Helsingissä järjestelmä on rahoitettu mainoksilla ja sponsoroinnilla sekä käyttömaksuilla. Tänä vuonna 2016 käytössä on 500 pyörää ja 50 pyöräasemaa. Kesälle 2017 järjestelmää ollaan laajentamassa vielä tuhannella pyörällä ja sadalla asemalla. Helsingissä pyörän saa käyttöönsä rekisteröitymällä palveluun verkossa. Tämän on todettu olevan toimiva keino eikä vandalismista ole ollut ongelmaa. Kaupunkipyöriä on käytössä monissa muissakin eurooppalaisissa kaupungeissa. Esimerkiksi Saksassa on monta Oulua pienempää kaupunkia, jossa on kaupunkipyörät, kuten Aschaffenburg, Darmstadt, Kassel, Lüneburg, Marburg, Norderstedt, Offenburg ja Rüsselsheim. Myös Ranskan 200 000 asukkaan Rennesissä ja Norjan alle 200 000 asukkaan Trondheimissa on käytössä kaupunkipyörät.

Kaupunkipyörät olisivat kustannustehokas keino Oulun joukkoliikenteen tason parantamiseen, mikä on myös kaupungin strateginen tavoite. Kaupunkipyörät tukisivat Oulun imagoa pyöräilykaupunkina ja toisivat yhä enemmän käyttäjiä sekä joukkoliikenteelle että pyöräliikenteelle. Pyörät ovat jo nyt olennainen osa Oulun kaupunkikuvaa ja värikkäät kaupunkipyörät veisivät sen vielä seuraavalle tasolle. Kaupunkipyörien toiminta-alue voisi ensi vaiheessa olla keskusta-alue, mutta myöhemmin sen voisi ulottaa koskemaan myös suurempia kaupunginosakeskuksia ja työpaikkakeskittymiä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että Oulun kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin kaupunkipyörien hankkimiseksi Ouluun. Kaupunkipyörien toimintamahdollisuudet ja rahoituskeinot on syytä tutkia tarkasti hyödyntäen Helsingistä saatuja positiivisia kokemuksia.

31.10.2016
Vihreä valtuustoryhmä