Julkaistu Kalevassa 9.12.2016

Muutama kokoomusvaltuutettu oli lauantain 3.12. Kalevan mielipidepalstalla huolestunut siitä, että valtuustossa esitetty (kokoomuksen taholta) vaatimus kaupungin talouden tasapainottamisesta oli leimattu populistiseksi.

Esitetty vaatimushan ei sinänsä ole populistinen. Sen sijaan se muuttuu populistiseksi, koska ei esitetä aivan oleellista asiaa: miten temppu tehdään.

Kunnallisvaalit pukkaa päälle. Nyt on asianomaisilla erinomainen mahdollisuus kertoa, mistä leikataan – sillä siitähän on kyse. Leikataanko niiltä, joilta maan hallitus (kokoomus mukana) on jo leikannut eli köyhiltä, sairailta, lapsilta, vanhuksilta, koulutuksesta, opiskelijoilta…

Tietysti samalla voidaan kysyä: ketkä ovat hyötyneet?
Eli leikkauslistat julkisuuteen! Kuntalaisilla on oikeus tietää, onko kyseessä kirjoittajien mainitsema 400-500 opettajan tai hoitajan irtisanominen.

Kokoomus kehua retostaa hyvinvointipuolen tehostettua toimintaa ja samalla moittii sivistyspuolta ”juustohöyläämisestä ja kurjistamisesta”. Kirjoittajien mielestä siis voidaan suoraan verrata hyvinvointipuolta ja sivistyspuolta. Mielestäni se ei ole näin yksioikoista.

Muistutan siitä, että samainen kokoomus oli viemässä elinvoiman rippeitä niin kylistä kuin entisistä kuntakeskuksista lakkauttamalla kouluja. Lukiolaiset haluttiin rahdata suurin joukoin Oulun ydinkeskustaan.

Oulun velkaa voi suhteuttaa vertaamalla sitä Suomen muiden suurten kaupunkien velkamääriin; aivan kuten Suomen velkaa voi suhteuttaa muiden EU-maiden velkamääriin.

Kirjoittajat ovat huolissaan siitä, että tämä sukupolvi elää velaksi seuraavien sukupolvien kustannuksella. Se on varmasti huolestuttavaa. On syytä kuitenkin muistaa, että tämä sukupolvi jättää perinnöksi seuraaville sukupolville kaikenlaista hyvääkin.

Siis talouden tasapainotusvaatimus sinänsä ei ole populismia, mutta se muuttuu populismiksi, jos ei kerrota kokoomuksen keinoja. Sinänsä jäljet pelottavat.

Kumpi on muuten vaarallisempaa tulevien sukupolvien kannalta: perinnöksi jätetty velkataakka vai turmeltu ympäristö?

Politiikassa on aina vaihtoehtoja. Mihin kaikkeen (ei- välttämättömään) kokoomuskin on tämän valtuustokauden aikana tupannut rahaa? Kannattaa muistella.

Absurdia, sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja. Niin todella on!

Veikko Ervasti
Valtuutettu (vihr.)