Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry:n ja Oulun Vihreän
valtuustoryhmän kannanotto

Vapaa julkaistavaksi 11.1.2017

Oulun Energian irtauduttava Fennovoimasta

Välimiesoikeus on hylännyt 10.1.2017 Fennovoiman kanteen Keskon
tytäryhtiötä vastaan. Kesko pääsee välimiesoikeuden päätöksellä irti
Fennovoiman lisärahoituksesta. Välimiesoikeuden päätös voi tarkoittaa
lisävastuita muille osakkaille.

Oulussa Vihreä valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen 7.9.2015 Oulun
irrottautumiseksi Fennovoiman osakkuudesta. Valtuustoaloitteessa
esitettiin, että selvitetään, ”onko Oulun irtautuminen Fennovoimassa
käytännössä ja sopimusoikeudellisesti mahdollista”. Oulun kaupunginhallitus
antoi aloitteeseen vastauksensa 29.3.2016: ”Irrottautuminen hankkeesta
vaatisi erittäin haastavan oikeusprosessin, jonka onnistumiselle ei ole
käytännössä osoitettavissa olevaa realistista perustetta”.

Oulun Vihreä kunnallisjärjestö ja Oulun Vihreä valtuustoryhmä katsovat,
että välimiesoikeuden päätös muuttaa tilannetta kaupunginhallituksen
antaman vastauksen osalta. Oulun kaupungin tulee tarkastella uudelleen
Fennovoiman omistajuudesta irtautumista ja selvittää tarkasti oululaisten
veronmaksajien puolesta ydinvoimalan muuttunut rahoitustilanne.

 

Lisätietoja:

Marjo Tapaninen

0400-214473 

marjo.tapaninen@vihreat.fi

puheenjohtaja 

Oulun Vihreä kunnallisjärjestö

 

Jenni Pitko

044-5570263

jenni.pitko@ouka.fi

puheenjohtaja

Oulun Vihreä valtuustoryhmä