Julkaistu Kalevassa 14.1.2017

Oulun kaupunki on viemässä rakennusluvitusta väärälle tielle, koska se ei pidä asemakaavoitusta ajantasaisena. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupaa ei pidä myöntää, jos asemakaava on 13 vuotta vanhempi. Karjasillan Lidlille 11.1. myönnetty rakennuslupa myönnettiin alueelle, jonka asemakaava on 30 vuotta vanha. Jätin päätökseen eriävän mielipiteen.

En sinällään vastusta rakennuslupaa. Sitä ei kuitenkaan voi mielestäni myöntää, koska se on voimassaoleva asemakaavan vastainen monin osin, jotka eivät ole vähäisiä. Esimerkiksi kaavassa oleva kävelytie poistuu, ja rakennus on täysin asemakaavan vastainen muun muassa koon, muodon ja tontille sijoittelun suhteen.

Kokonaan uutta asemakaavaa ei olisi tarvinnut laatia. Kaavoittajan on mahdollista muuttaa asemakaavaa poikkeuspäätöksellä, ja tähän menettelyyn menee aikaa noin kuukausi. Mielestäni on sopimatonta, että rakennuslautakunta antaa asemakaavan vastaisia lupapäätöksiä. Se rapauttaa hyvän hallinnon. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden nimissä voi olla jatkossa vaikea edellyttää asemakaavan noudattamista.

Asemakaavojen tulee olla Oulun kaupungissa rakentamiseen riittävän ajantasaisia. Asia on Oulun yhdyskuntalautakunnan vastuulla. Lakien seuraaminen tuntuu olevan yhä vaikeampaa Suomessa. Oulun kaupungin ei tule olla johdattamassa rakennuslain vastaisuuteen. Rakennuslautakunnan tulee kantaa vastuunsa rakennuslain ja asemakaavan noudattamisessa.

Terttu Kuusela
rakennuslautakunnan jäsen (vihr.), Oulu