Marjo Tapaninen

Julkaistu Kalevan vaalipuheita palstalla 4.3.2017

Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistus ei ole kunnan kannalta yhdentekevä, sillä uudistuksella on vaikutuksia myös kuntatalouteen. Helmikuun alussa julkaistussa sote-uudistuksen kuntatalousvaikutusten laskelmassa esitetään kunnan peruspalvelujen valtionosuuskriteerit nykyisen ja uuden järjestelmän mukaan.

Uudistuksen jälkeen suurin osa valtionosuusjärjestelmän kautta jaettavasta rahasta määrittyisi alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perusteella. Laskelmaesityksessä valtionosuuskriteerien osalta asukastiheyden merkitys kasvaa ja syrjäisyyden merkitys vähenee huomattavasti. Painotusten muutokset ovat merkittäviä Oulun ja maakunnan kannalta. Kriteerit suosivat kaupungistumista ja keskittämistä.

Lasten merkitys valtionosuuksien maksukriteereissä korostuu. Lapsia pidetään siis merkityksellisenä kunnan elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta. Kaikki sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalle jäävät tehtävät, varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt, vaikuttavat lapseen suorasti ja epäsuorasti. Lapsimyönteisyyteen tuleekin satsata kunnissa.

Lapsia tulee kuulla heitä suoraan ja epäsuorasti koskevassa päätöksenteossa ja lasten edun tulee olla lähtökohtana uudistuksissa. Sote-uudistukseen liittyen on tehty erilaisia vaikutusten arviointeja. Näkökulma on aikuispainotteinen. Nyt on aika tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi.

Oulun kaupunkistrategia on vuodelta 2013. Voimassaolevassa kaupunkistrategiassa ei mainita mm. varhaiskasvatusta tai peruskoulua. Jos lapsi on elinvoimaisen kunnan perusta, niin lapsen edun tulee olla se arvo, jolle kaupunkistrategian päivitys ja uudistukset rakennetaan.

Marjo Tapaninen
kuntavaaliehdokas (vihr.)
Oulu