Julkaistu Kalevassa 14.3.2017

Haluamme liikkua vaivatta ovelta ovelle, vaikka tiedämme, että autoilu lisää ilmansaasteita ja vähentää arkiliikuntaa. Viime vuosina Oulussa toteutetut yksityisautoilua tukevat ratkaisut ovat lisänneet autoilua entisestään. Kun moottoritielle vaaditaan lisäkaistoja ja Kivisydäntä halutaan jo laajentaa, meidän oululaisten hyvinvoinnin ja liikenteen sujuvuuden kannalta tulee kuitenkin ensisijaisesti kehittää alueellisesti mahdollisimman tasa-arvoista joukkoliikennettä. Jokainen voi laskea, paljonko tilaa täyden onnikan matkustajien kulkeminen veisi omalla autolla. Joukkoliikennettä käyttäen voimme parantaa ympäristön tilaa, vähentää pääväylien ruuhkia ja myös työllistää: kuljettajan viedessä meidät määränpäähän voimme itse hyödyntää matka-ajan vaikkapa työasioiden hoitamiseen. Joukkoliikenteeseen panostamiselle on siis hyvät perusteet. Tarvelähtöisellä suunnittelulla käyttö- ja käyttäjädataa hyödyntäen voidaan kehittää kattava linjasto ja kohtuullinen hintataso—miksei jopa eurooppalaiseen tapaan ilmainen keskustabussi?

Keskittäminen tuo omat haasteensa kaupunkimme liikenteelle. Kun esimerkiksi Linnanmaan superkampus on vääjäämättä toteutumassa lähivuosina, sinne kulkijoiden määrä lisääntyy puolitoistakertaiseksi. Ruuhka-aikoina ennestäänkin ylikuormitetut väylät käyvät ahtaiksi, jos kampushankkeen liikennevaikutuksia ei ennakoida viipymättä joukkoliikennettä kehittämällä. Myös Oulun keskustan bussiliikenteen takkuilu on ratkaistava. Bussit joutuvat jonottamaan keskeisille pysäkeille, mistä aiheutuu myöhästelyä. Pysäkkien pidentäminen ei riitä, vaan tarvitsemme keskustan tuntumaan ”keskustorin” solmukohdaksi. Koska ongelma tulee lähivuosina olemaan kriittinen, olisiko luovuttava jostain pääväylien varrella olevasta vähän rakennetusta alueesta, kuten Franzenin puisto tai keskustan terveysaseman piha? Vai olisiko aika investoida maanalaisen keskusaseman rakentamiseen?

Laura Palmgren-Neuvonen
kuntavaaliehdokas (vihr., sit.)
Oulu