Ohjeistus englanninkieliseen viestintään  / Guidelines for communications in English

Valtuustoaloite 28.8.2017

 

Oulun kaupungissa asuu lähes 6000 ulkomaan kansalaista. Esimerkiksi pelkästään Oulun yliopistolla työskentelee ja opiskelee noin tuhat ulkomaalaista opiskelijaa ja työntekijää. Lisäksi kaupunki houkuttelee vuosittain tuhansia ulkomaalaisia matkailijoita. Vuonna 2016 ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisiä oululaisissa hotelleissa oli noin 88 000.

 

Ulkomaalaisten asukkaiden ja vierailijoiden määrästä huolimatta Oulun kaupungin viestintäkanavissa viestintä on lähes yksinomaan suomenkielistä. Verkkosivut ovat osittain englanniksi, mutta muu englanninkielinen viestintä asukkaille ja matkailijoille on vähäistä tai keskittyy lähinnä markkinointiin. Esimerkiksi elokuuhun 2017 mennessä englanninkielisiä uutistekstejä oli julkaistu kaupungin verkkosivuilla 10 kappaletta, kun suomenkielisiä uutistekstejä oli julkaistu yli 400. Englanninkielisiä tiedotteita ei ollut tapahtumista, kuten Kuuskan paluusta tai Oulun Päivistä, eikä kaupunkilaisia koskettavista terveysriskeistä, kuten Nallikarin ja Pateniemen uimavesien laadun mahdollisesta heikkenemisestä tai Pyykösjärven sinilevähavainnoista. Vaarakuulutusta ei myöskään kuultu englanniksi Raatissa 19.7., kun stadion tyhjennettiin pommiuhan vuoksi.

 

Nykyisin Oulussa puuttuu selkeä ohjeistus englanninkielisestä viestinnästä asukkaille ja matkailijoille. Kaupungin viestintäsuunnitelmassa tai kriisiviestintäohjeissa ei mainita englanninkielistä viestintää ja kaupungin kieliohjelma koskee ainoastaan kielten opetusta. Aktiivisempi englanninkielinen viestintä lisäisi Oulun ulkomaalaisten asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä, osallistumista ja turvallisuutta. Koska kuitenkin kaiken viestinnän kääntäminen englanniksi olisi tarpeetonta ja kallista, kaupunki tarvitsee ohjeistusken siitä, miten englanninkielistä viestintää tulisi kehittää ja millaisissa tilanteissa tulisi viestiä myös englanniksi ja mahdollisesti muilla kielillä.

***

The city of Oulu is home to approximately 6000 foreign nationals. For example, in the University of Oulu alone, there are approximately 1000 international students and staff members. The city also attracts thousands of foreign tourists each year. In 2016, there were about 88 000 stays by foreign nationals in the hotels in Oulu.

 

Despite the number of foreign inhabitants and visitors, the city rarely communicates in English. The website of the city is partly in English, but other communications in English are scarce or mostly focused on marketing. For example, by August 2017, the city had only published 10 news items in English on their website, compared to more than 400 news stories in Finnish. For example, the city of Oulu website lacked information in English about the Oulun Päivät (”Oulu Days”) and ”Kuuskan paluu” events and about possible health hazards of swimming in Nallikari, Pateniemi or Pyykösjärvi in July. Similarly, there were no announcements in English when the Raatti stadium was emptied because of a bomb threat.

 

Oulu is missing clear guidelines of communications in English to citizens and tourists. Communications in English are not mentioned in the communications plan or the crisis communication guidelines of the city. The language program of the city only concerns the teaching of foreign languages. More active communications in English would increase the engagement, living satisfaction and safety of foreign citizens and tourists in Oulu. However, because translating all communications would be unnecessary and expensive, the city needs guidelines regarding how to develop communications in English and what situations call for communicating in English and possibly in other languages.

Jaana Isohätälä

Kaupunginvaltuutettu

Kaupunginhallituksen jäsen

Vihreät