Mielipidekirjoitus Kalevassa

Lasaretin saari on osa Oulun Hupisaarten kaupunkipuistokokonaisuutta ja merkittävä oululaisten virkistysalue ja tärkeä osa kaupunkimaisemaa. Ajankohtainen Lasaretin asemakaavaehdotus esittää korkeiden kerrostalojen rakentamista alueelle. Mielestämme tällainen rakentaminen olisi täysin sopimatonta alueelle. Sen sijaan Hupisaaria tulee kehittää jatkossakin kaupunkilaisten olohuoneena, virkistyksen ja puistomaisuuden ehdoilla.

Hupisaaret on ainutlaatuinen kaupunkipuisto ja jopa kansainvälisesti mielenkiintoinen paikka. Juuri kunnostetut purot joissa uhanalaisen meritaimenen lisääntyminen on jatkossa mahdollista, tekee siitä entistäkin arvokkaamman elämyksellisen keitaan. Asuntorakentaminen häiritsisi tätä ainutlaatuista puistokokonaisuutta.

Ainolanpuisto ja Hupisaaret tulee säästää asuntorakentamiselta ja antaa kaupunkilaisille lupaus tämän alueen säilymisestä puisto- ja virkistyskäytössä myös muidenkjn saarten osalta. Paikkaan voi korkeintaan sallia nykyisen kaltaista julkista tai puolijulkista toimintaa.

Paikkoja kerrostaloille on haarukoitu esimerkiksi Oulun yleiskaavassa ja Myllytullin kehittämissuunnitelmassa ja viimeisimpänä Heinäpään täydennysrakentamissuunnitelmassa. Lasaretin saari rakennettunakaan ei olisi merkittävä asuntotuotantotavoitteen kannalta, sen sijaan Hupisaarten arvo on paljon suurempi yhteisessä käytössä.

Jenni Pitko (vihr.)
Satu Haapanen (vihr.)
Susa Vikeväkorva (vihr.)
Henna Määttä (vihr.)
Heikki Kontturi(vihr.)
Paula Himanen (vihr.)
Latekoe Lawson Hellu (vihr.)
Jaana Isohätälä (vihr.)