Valtuustoaloite 10.9.2018

Suomessa on tarjottu koululaisille maksuton kouluruoka vuodesta 1948, siis 70 vuoden ajan. Kouluruoan ”juhlavuonna” on erityisesti syytä kiinnittää huomiota kouluruoan laatuun ja ravintosisältöön sekä niihin tavoitteisiin, joita kouluruoalle opetussuunnitelmissa ja ravintosuosituksissa asetetaan.

Kouluruokailu on paitsi kasvatuksellinen, yhteisöllinen ja ravitsemuksellinen tapahtuma myös tehokas keino edistää oppimisen tasa-arvoisia edellytyksiä ja yhdenvertaisuutta. Kouluruokailu voidaan nähdä yhtenä tärkeänä tekijänä hyvien oppimistulosten takana. Kouluruokailu tukee lasten ja nuorten ja myös perheiden hyvinvointia ja jaksamista.

Oulussa tarjotaan Suomen kunnista kolmanneksi halvin kouluruoka. Kouluruoan hinta on 1,86 euroa. Vertailun vuoksi Tampereella kouluaterian hinta on 2,49 euroa ja Kuopiossa 2,83 euroa. Keskimääräinen kouluruoan hinta kunnissa on 2,76 euroa ja Puumalassa kouluaterian arvo on peräti 8,28 euroa sisältäen välipalan.

Viimeaikaiset viestit oululaisista kouluista, oppilailta, opettajilta ja vanhemmilta kertovat huolesta kouluruoan ravitsemuksellisuuden, laadun ja riittävyyden suhteen. Systemaattisesti kerättyä tietoa kokemuksista kouluruoan ja -ruokailun suhteen ei ole olemassa. Sen vuoksi valtuustoaloitteemme esittää perusteellisen selvityksen ts. kattavan kyselyn ja haastattelujen tekemistä eri ikäisille varhaiskasvatuksen ja opetuksen piirissä oleville oppilaille, opettajille ja vanhemmille sekä Serviisin henkilökunnalle siitä, täyttääkö oululainen kouluruoka Opetushallituksen kouluruokailusuosituksen määrittelemät moninaiset tavoitteet ja miten kouluruokailu koetaan oululaisissa toimintayksiköissä. On tärkeää tietää nuorten kasvun, oppimisen ja oppilaiden sekä henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta, täyttääkö kouluruokailutapahtuma opetussuunnitelmassa määritellyn päivittäisen kasvatuksellisen, ohjauksellisen ja yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisäävän tehtävänsä, saavatko lapset ja nuoret kouluruoasta suosituksen mukaisen kolmanneksen päivittäisestä energiatarpeesta ja onko ruoka maukasta ja syömään houkuttelevaa kuten sen Opetushallituksen suosituksen mukaan tulisi olla. Kyselyssä tulisi myös selvittää, kuinka moni osallistuu kouluruokailuun päivittäin ja kuinka moni jättää ruoan syömättä.

10.9.2018

Oulun Vihreä valtuustoryhmä