Valtuustoaloite 8.10.2018

“Suomalaiset voittivat joukkueensa kanssa Dota 2:n ykkösturnauksen ja lähes 10 miljoonaa euroa – ”Suoritus on verrattavissa mihin tahansa arvokisavoittoon”

“Assembly esitteli pelimaailman uusia trendejä: mobiiliturnaukset saavat jalansijaa e-urheilussa ja striimaaminenkin kasvaa kohisten”

Otsikot on poimittu 10.9.2018 YLE:n e-urheilun sivustolta ja ne kuvaavat hyvin tämänhetkistä e-urheilun nousua merkittäväksi talous- ja yhteiskuntavaikuttajaksi. Minkä roolin Oulu haluaa ottaa itselleen e-urheilun tulevaisuudessa? Mitä se Oululta edellyttää?

Oulussa aktiivit ovat jo reagoineet e-urheilun kasvuun muun muassa pelikampuksen perustamisella ja verkkopelitapahtuma Vectoraman järjestämisellä. Onpa kaupungissa oma e-urheiluseurakin Hercules Esports. Oulun Sivistys- ja kulttuuripalvelut on ollut aktiivinen erityisesti digitaalisen nuorisotyön kehittämisessä, mutta e-urheilun todellinen potentiaali on kaupungin organisaatiolta mielestämme vielä osittain tunnistamatta. Me aloitteen tekijät uskomme e-urheilun kehityksen luovan Oululle paitsi valtavan taloudellisen potentiaalin myös merkittävän haasteen sen kaikille palvelualueille.

Nopealla ja avarakatseisella reagoinnilla pystymme nousemaan e-urheilun alueella Euroopan kehityksen kärkeen. Oulussa on mahdollisuus yhdistää huippukoulutus-, teknologia- ja urheilutiedeosaaminen kasvavaan e-urheilu-alaan ja muodostaa kestäviä malleja myydä kumuloituvaa osaamista maailmalle sekä tuoda maailmaa sen avulla tänne.

Potentiaalia sekä koulutukseen että yritystoimintaan löytyy muun muassa seuraavilta alueilta:

 • Harjoittelu ja valmennus (henkinen, fyysinen)
 • Etäharjoittelu ja verkossa tapahtuva pelaamisen opiskelu
 • Suorituskyvyn testaaminen, mittaaminen ja analysointi
 • Laitteistot ja apuvälineet
 • Pelit, tapahtumat ja turnaukset
 • Tilaratkaisut ja -konseptit kilpa- ja massakäyttöön
 • Media ja journalismi
 • Viestintä, markkinointi ja pelaajabrändäys

E-urheilu on jo tätä päivää, mutta sen potentiaalin ja luonteen hahmottamiseksi esitämme Oulussa käynnistettäväksi pikaisesti e-urheilun toimijoita osallistavan selvitystyön, jossa

 1. Tuotetaan analyysi e-urheilun nykytilasta suhteutettuna oululaiseen pelialan osaamiseen.
 2.  Määritellään, mikä kunnan rooli e-urheilun mahdollistajana on ja millaisella organisaatiolla toimintaa tulisi tukea (hallintokunnat, Business Oulu, Innovaatioallianssi)
 3.  Analysoidaan millainen on Oulun potentiaali nousta yhdeksi Euroopan e-urheilu -keskuksista.
 4.  Määritellään alueen toimijoiden yhteinen tahtotila ja alkuvaiheen toimenpiteet alueen e-urheilun potentiaalin hyödyntämiseen.


Oulussa 8. lokakuuta 2018

Heikki Kontturi (Vihr.)
Jari Laru (Kok.)