Valtuustoaloite 8.10.2018

Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) voimaantulon myötä on varhaiskasvatus entistä vahvemmin osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, hoidon ja opetuksen muodostama suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslakia on uudistettu useassa osassa ja viimeisin laki tuli voimaan 1.9.2018. Uudessa laissa on selkiytetty tehtävänimikkeitä ja vahvistettu varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa.

Uusissa ammattinimikkeissä korostuu henkilöstön koulutustausta; varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Monet kunnat, kuten Lempäälä, Lahti, Hyvinkää, Rovaniemi ja Kouvola, ovat korvanneet vanhat ammattinimikkeet uusilla. Uusien nimikkeiden ripeä käyttöönotto viestii arvostuksesta päiväkotien henkilöstöä kohtaan ja positiivisesta henkilöstöpolitiikasta sekä halusta kehittää toimintaa, olla ajan tasalla. Se on myös viesti kuntalaisille ja muille kunnille; Oulussa kasvatusta ja opetusta pidetään suuressa arvossa.

Oululla ei ole syytä olla vaihtamatta nimikkeitä. On selvää, että laajempia selvityksiä tarvitaan myös Oulussa uuden varhaiskasvatuslain myötä esimerkiksi työn vaativuuden arviointeja ja selkeä henkilöstösuunnitelma lain tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta mikään ei estä vaihtamasta jo ammattinimikkeitä. Tämä on tahdosta kiinni, eikä vaadi kovin paljoa aikaa tai valmistelua. Oulun tulisi yhtenä suurimmista kunnista olla esimerkkinä.

Esitän, että Oulussa otetaan pikimmiten käyttöön uudet varhaiskasvatuksen ammattinimikkeet; varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatusyksikön johtaja.

 

Oulussa 8.10.2018
Susa Vikeväkorva (vihr.)