Kaupunginvaltuusto päätti juuri vuoden 2020 talousarviosta ja -suunnitelmasta! Vihreät iloitsevat, että puolueiden välisissä neuvotteluissa päätettiin panostuksista muun muassa tasa-arvoon, erityiseen tukeen, kulttuuriin, ikäihmisten palveluihin, Linnanmaan uimahalliin ja Varjakan kehittämiseen.

Tasa-arvotyöhön käytettävää panosta tullaan vahvistamaan nimittämällä tasa-arvokoordinaattori kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan tiimiin.

Suurin ilonaiheemme on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen kehittämishanke, johon viime vuonna ei oltu valmiita satsaamaan. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa käynnistetään kaksivuotinen erityisen tuen kehittämishanke, joka täsmentää tuen strategiaa kasvatuksessa ja koulutuksessa. Kehittämishankkeen tehtävä on luoda toimintamallit erityisen tuen johtamiseen ja järjestämiseen, suunnitella henkilöstön osaamisen kehittäminen ja laatia roadmap nykytilasta tavoitetilaan. Hankkeelle nimetään vastuuhenkilö, jonka tukena toimii omista asiantuntijoista koostuva työryhmä. Kehittämishankkeen toiminta toteutetaan pääosin virkatyönä. Kehittämistoimet rahoitetaan tuen strategian toimeenpanoon suunnitelluilla resurssilla tai valmistellaan päätettäviksi osana seuraavia talousarvioita.

On myös hyvin merkittävää, että kulttuuriavustusten tasoa nostetaan vastaamaan kulttuuripääkaupunkihankkeen tasoa. Linnanmaan alue kehittyy ja kasvaa voimakkaasti. Lisäksi Raksilan uimahalliin on tulossa mittavat korjaukset. Nämä molemmat tukevat Linnanmaan uimahallin rakentamista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kannatamme lämpimästi kaikkia ennaltaehkäiseviä toimia, joten seniorineuvoloiden pilotointi on hyvä avaus matalan kynnyksen palveluiden kehittämisessä. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokas Oulun Lyseon lukio peruskorjataan.

Olemme todella iloisia, että nämä tärkeät toimenpiteet etenevät. Harmillisesti emme kuitenkaan saaneet budjettikokouksessa läpi esityksiämme lastenpsykologien lisäämisestä, luontobussin pilotista ja taidemuseon taidehankintamäärärahasta. Tästä emme tietenkään lannistu, vaan työ ympäristön, koulutuksen, kulttuurin ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisen eteen jatkuu!

Vihreä valtuustoryhmä