Oulun kaupunginvaltuutettuina ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan vihreinä jäseninä olemme syvästi huolissamme Oulun kaupungin suunnittelemista henkilöstön lomautuksista ja niiden vaikutuksista lapsiin ja nuoriin, emmekä voi hyväksyä lomautuksiin ryhtymistä.

Koulujen lähiopetuksen ja varhaiskasvatuksen keskeytyksellä on ollut väistämättömät vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin. Todellisia poikkeuskevään vaikutuksia emme vielä edes tiedä. On kuitenkin täysin selvää, että meillä on paljon lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tulevalta lukuvuodelta ennen kaikkea tukea kasvuun ja oppimiseen sekä säännöllistä päivärytmiä. On muistettava, että toisen asteen oppilaat eli lukiolaiset ja ammattiopiskelijat ovat lähes kolmen kuukauden ajan ilman lähiopetusta.

Koulujen aukaisu tarjoaa mahdollisuuden arvioida kriisin vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Samalla pystytään arvioimaan ja suunnittelemaan syksylle vahvennettuja tukitoimia. Silti kaupunginhallitukselle esitetään opetus- ja kasvatushenkilöstön rankkoja lomautuksia, jotka toteutettaisiin kesän ja syksyn aikana. Käytännössä lomautukset tarkoittaisivat varhaiskasvatuksen ja koulutyön laadun heikkenemistä ja vahvennetut tukitoimet jäisivät Oulussa toteuttamatta. Kasvatus- ja opetustyö häiriintyisi koko seuraavaksi lukuvuodeksi.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus oppia ja käydä koulua rauhassa. Myös henkilöstö on venynyt äärimmilleen kevään aikana ja opettanut etänä tunteja laskematta tai jatkanut työtä päiväkodeissa ottaen riskin altistua virustaudille. Olemme huolestuneita myös henkilöstön jaksamisesta, mikäli raskaan kevään päälle heitä rangaistaan lomautuksilla.

Pidämme laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen puolta myös kriisiaikana ja tuomitsemme jyrkästi lapsiin ja nuoriin välillisesti kohdistuvat lomautusaikeet.

KM Satu Haapanen
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj

KT Heikki Kontturi
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen