Oulun vihreä valtuustoryhmä ei voi hyväksyä kaupunginjohtajan esitystä koko Oulun kaupungin henkilöstön lomauttamisesta tuotannollis-taloudellisista syistä. Viikosta kuukauteen kestävät lomautukset koskisivat muun muassa opettajia, koulupsykologeja, kaavoituksen valmistelijoita, palopelastajia, hoitajia, kulttuuritoimijoita ja sosiaaliohjaajia. 

Ehdotus on kestämätön, koska poikkeustila on lisännyt tuen ja hoidon tarvetta. Nyt ei ole aika vähentää kriittisten alojen resursseja. Erityisesti tänä vuonna on pystyttävä ennaltaehkäisemään pahoinvoinnin kasvua ja korjaamaan poikkeustilan aiheuttamia vahinkoja. Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n mukaan etenkin vähävaraisten perheiden lasten ongelmat ovat kärjistyneet. Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että kuntalaiset ovat peruneet tarpeellisia hoitoaikoja terveydenhuollossa. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaukset osoittavat, että työttömyys on kääntynyt kasvuun. 

Kriisitilanteessa julkisen sektorin rooli on vakauttaa ja kannatella yhteiskuntaa. Laajamittaiset lomautukset vähentävät ostovoimaa ja kurjistavat koronasta jo kärsineiden yritysten liikevaihtoa. Suomen Yrittäjien yrittäjägallupin mukaan kolme neljästä yrityksestä on joutunut ongelmiin koronaviruksen vuoksi. Lomautusten myötä rakennushankkeet hidastuvat merkittävästi, kun kaavoituksen ja rakennusvalvonnan palvelutaso heikkenee. Meillä ei ole varaa heikentää elinvoimaa.

Kaupungin henkilöstö tarvitsee nyt tukea ja luottamusta tulevaisuuteen kriisitilanteen ylipääsemiseksi. Osa henkilökunnasta on kuormittunut jaksamisensa äärirajoille. Monet asettavat itsensä päivittäin tartuntavaaraan. Lomautukset olisivat isku vasten kasvoja. Useat suuret kaupungit ovat pidättäytyneet henkilöstön lomautuksista. 

“On totta, että Oulun kaupungin on tasapainotettava talouttaan. Tälle vuodelle ennustettu alijäämä, noin 100 miljoonaa euroa, on huolestuttava. Oulu ei ole pystynyt tasapainottamaan taloutta talouden noususuhdanteessa, mikä on johtamassa lyhytnäköisiin lomautuksiin. On kuitenkin arvioitava, millainen lasku syntyy lomautusten aiheuttamasta hyvinvoinnin, työmotivaation ja ostovoiman heikkenemisestä. Valtioneuvosto on vedonnut, että kunnat pidättäytyisivät lomautuksista. Vihreän valtuustoryhmän mielestä Oulun kaupungin on odotettava valtioneuvoston päätöksiä kunnille osoitettavasta tuesta korona-alijäämän kattamiseksi”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Janne Hakkarainen vaatii. 

Talouden tasapainottamista tulee jatkaa perustelluilla sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävillä ratkaisuilla. Kaupunginhallitus on esimerkiksi asettanut yli 30 miljoonan euron rakenteellisia säästötoimenpiteitä valmisteluun. Näitä toimenpiteitä on edistettävä ripeästi, mutta turvaten samalla kuntalaisten hyvinvointi ja toiveikas tulevaisuus.

Lisätiedot:
Janne Hakkarainen
puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä
0414660193, janne.hakkarainen@ouka.fi

Jaana Isohätälä,
puheenjohtaja, vihreä kaupunginhallitusryhmä
050 4618138, jaana.isohatala@ouka.fi