Julkaistu Kalevassa 22.5.2020

Oulun yliopiston hallitus esittää yliopiston pääkampuksen siirtoa Raksilaan. Yliopiston hallitus on teettänyt asiasta kaavallisen selvityksen, jonka perusteella on tarkoitus esittää Oulun kaupungille asemakaavan muutosta nykyisten Raksilan markettien alueelle. Selvityksestä ja mahdollisesta esityksestä tekee oudon se, että Raksilan alueella on ollut asemakaavan muutos vireillä jo vuodesta 2013. Kaavaluonnosta on päivitetty 2019 ja se on ollut nähtävillä 28.1.-6.3.2020. Asemakaavan muutos on siis jo varsin pitkällä. ”Päätöstä vaille valmis”, kuten eräs pitkän linjan kuntapäättäjä asiasta totesi.

Asemakaavamuutoksen valmistumisaikataulu vaihtelee. Vaativiin kohteisiin saadaan odotella asemakaavan muutosta vuosia, kuten Karjasillan asemakaavan suhteen on nähty. Vuonna 2009 valtakunnallisesti merkittäväksi todetun Karjasillan alueen asemakaavaluonnos piti tuoda nähtäville jo vuonna 2015. Kaavaa valmistellaan edelleen, alueella ei ole rakennuskieltoa ja useita taloja on purettu, jonka myötä alueen kulttuuriarvot uhataan menettää. Onneksi on saatu merkkejä valmistelun etenemisestä ja tahtotilasta saattaa kaava ajan tasalle, mutta asian eteneminen ei ole itsestään selvä.

Miten yliopiston pääkampuksen siirtoajatus Raksilan markettien tilalle ja Karjasilta liittyvät toisiinsa? Kyse on kaupungin niukoista resursseista ja niiden jakamisesta, hankkeiden priorisoinnista ja siitä kuinka äkkinäiset ideat uhkaavat kaavoitukseen sisältyvää pitkäjänteistä työtä. Valmisteluun kuluu paljon aikaa ja osaamista. Kuinka paljon kustannuksia on jo syntynyt vireillä olevasta Raksilan markettien asemakaavasta?

Kaupungin kassa ei ole pohjaton. Se on konkretisoitunut viime viikkojen aikana. Kaupunki on esittänyt koko henkilöstön lomauttamista, joka koskisi myös kaavoitusta. Lomautukset kaavoituksessa tarkoittavat prosessien hidastumista ja mahdollisesti kaavahankkeiden priorisointia. Joutuuko Karjasillan asemakaavamuutos väistämään äkillisten hankkeiden tieltä? Kuinka tärkeänä pidetään kaavojen ajan tasalle saattamista, kun esille ilmaantuu uusia hankkeita?

Oulun kaupungin toimintaa ohjaa laki. Omassa strategiassaan kaupunki on määritellyt arvoikseen rohkeuden, reiluuden ja vastuullisuuden. Arvot ovat ne läpileikkaava ohjain, jonka pohjalta kaikkea toimintaa tulee johtaa. Kuinka reilua ja vastuullista johtamista eri osapuolia kohtaan on se, että välittömästi yliopiston hallituksen ilmoituksen jälkeen muutama viranhaltija oli jo painamassa jaa-nappia hankkeelle? Miten tätä kaupunkia johdetaan?

Kaavoituksessa tarvitaan rohkeutta tarkastella kaupungin kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kaupunkia tulee suunnitella ja rakentaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi yli sukupolvien. Kaavojen tulee olla myös ajantasaisia, jotta kuntalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet suojella omilla toimillaan kotiseutuaan, ympäristöään ja asuinsijojaan.

Marjo Tapaninen
rakennuslautakunnan jäsen (vihr.)