Julkaistu Kalevassa 2.6.2020

Koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan. Vihreä jälleenrakennus tähtää siihen, että yhteiskuntamme on jatkossa ympäristölle ja ihmisille kestävä. Se auttaisi kohtaamaan myös tulevia kriisejä.

Vihreä jälleenrakennus nojaa elvytyksessä isoihin ilmastoinvestointeihin, päästöttömään liikenteeseen ja puhtaaseen energiaan. Myös ihmisten koulutukseen ja osaamiseen on panostettava. Samalla luodaan työtä ja toimeentuloa pitkälle tulevaisuuteen ja eri puolille maata. Esimerkiksi kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut, että ilmastotoimet synnyttävät uusia työpaikkoja.

Hyviä esimerkkejä mahdollisista elvyttävistä ilmastotoimista ovat kiinteistöjen päästöjä pienentävät energiaremontit, Suomen rataverkon kehittäminen sekä pyöräily- ja kävelyinfrastruktuurin rakentaminen.

Näistä esimerkiksi rataverkon kehittämiselle on vahvat perusteet, sillä Suomen radoille on kertynyt vuosien varrella mittavaa korjausvelkaa. Nyt olisikin hyvä hetki käynnistää kaikki sellaiset raidehankkeet, joissa voidaan jo tänä vuonna lyödä kuokkaa maahan tai jotka muuten olisi nopeasti laitettavissa liikkeelle. Olemassa olevien yhteyksien nopeuttaminen ja uusien avaaminen tekisi junamatkustamisesta uudella tavalla houkuttavan vaihtoehdon. Esimerkiksi Laurila–Tornio-rataosuuden sähköistys ja henkilöliikenteen avaaminen Ruotsiin tarjoaisi mahdollisuuden lähteä junalla illalla Oulusta ja yhdellä vaihdolla olla seuraavana aamuna Tukholmassa. 

Osasta puolueista on kuulunut äänenpainoja, että ilmastoteoista pitäisi tinkiä vaikean taloustilanteen vuoksi. Ajatus on nurinkurinen. Olemme juuri oppineet, että jos kriiseihin ei valmistaudu ennakolta ja jos niitä ei torju ajoissa, ne voivat tulla inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiksi. Jos ilmastokriisiin ei puututa ajoissa, sen vaikutukset tulevat olemaan monta kertaa koronapandemiaa pahemmat.

Maria Ohisalo, Vihreiden puheenjohtaja

Janne Hakkarainen, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja,
Oulu