Maanantaina 7.9.2020 Oulun kaupunginvaltuustossa jätettiin aloite Merikosken kunnostamiseksI. Aloitteen ensimmäiset allekirjoittajat olivat keskustan Matias Ojalehto ja vihreiden Esa Aalto. Aloitteen allekirjoittavat kaikki valtuutetut kahta lukuunottamatta.

VALTUUSTOALOITE

Esitämme selvitettäväksi Oulun Merikosken kuivan uoman ympärivuotisen vesittämisen vähintään riittävällä ympäristövirtaamalla kaupunkilaisten, matkailijoiden ja kalastajien virkistykseksi sekä ennen kaikkea uhanalaisten vaelluskalojen; meritaimenen, merisiian ja merilohen ym. kutu- ja poikastuotantoalueeksi. Selvitys voidaan tehdä Suistovisiotyössä hyväksytyn Vesipeilien säilyttämisen selvityksen yhteydessä ilman erillistä uutta selvityskokonaisuutta. Tätä puoltaa myös suistovision kirjaus, että vaelluskalojen palauttamista Merikoskeen edistetään. Selvityksessä tarkasteltaisiin kosken palauttamista erilaisilla keskivirtaamilla (esim. alkaen 12,5 m3/s). Kullekin tarkasteltavalle virtaamalle tutkittaisiin vaikutukset sähköntuotantoon, vaelluskalojen lisääntymispotentiaalin, Vesipuitedirektiivin toteutumiseen, Oulujoen suistoon, kaupungin matkailutuloon ja Merikosken alueen maankäyttöön sekä muihin mahdollisiin esille tuleviin asioihin. Kosken palauttamista voitaisiin tarkastella myös vaiheittain siten, että ensin toteutettaisiin helpoimpia ja edullisimpia ratkaisuja.

Uusien energiainnovaatioiden kehittyminen mahdollistaa tilanteen, jossa Oulun Merikosken ympäristövirtaama ja vaelluskalojen palauttaminen voidaan tehdä yhteystyössä energiatalouden kanssa. Siksi kannattaa yhteistyössä Oulun Energian kanssa tutkia mahdollisuus Merikosken säännöstelypatoon tehtävästä uuden tyyppisestä pienvoimalasta, joka kompensoisi nykyisen voimalan sähköntuotannon pienentymistä.

Merikosken kunnostamisesta ja kehittämisestä on jo tehty alustavat selvitykset jo vuonna 2010 osana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemää tutkimusraporttia koskien Oulujoen luonnonmukaisia ohitusuomia ja vaelluskalojen palauttamista. Aloitteemme liitteenä on SYKE:n asiantuntijan Jukka Jormolan ideasuunnitelma Merikosken kunnostamisen vaihtoehdoista, jota kannattaa hyödyntää selvitystyön pohjana.

Ehdotamme, että tätä selvitystä varten haetaan rahoitusta ulkopuolisista rahoituslähteistä. Onhan vaelluskalojen palauttaminen myös hallitusohjelman kärkihankkeena. Ulkopuolisella rahoituksella ja parhaita asiantuntijoita käyttämällä voidaan löytää Oulun kaupungille parhaat mahdollisuudet ainutlaatuisen Merikosken kehittämiseksi kaupungin sydämessä, ja tukea tällä tavoin myös kulttuuripääkaupunkihanketta.