Julkaistu Kalevassa 27.10.2020

Erinomainen ja asiantunteva Vänmanninsaaren ja torialueen suunnitteluhistoriaa taustoittava kirjoitus “Oulu on muuttunut ja tarve tornille poistunut” arkkitehti Anna-Maria Kantolalta (Kaleva 18.10.). Asemakaavaan merkitty tornitalo Vänmanninsaareen on todellakin jäänne viime vuosisadalta ja joutaa sinne jäädäkin. Tarve tornitalolle on todellakin poistunut.

Aikanaan tehtyjä suunnitelmia ei tarvitse noudattaa kirjaimellisesti, mutta kaavamerkinnät velvoittavat. Vänmanninsaaren rakentaminen on merkitty asemakaavassa julkiseksi tilaksi, enkä ihmettele miksi. Kaupungin tehtävä on, tänään ja tulevaisuudessa, sivistyksellisen ja kulttuurisen perustan mahdollistaminen kaikille kuntalaisille. Teatteri, ja erityisesti kirjasto, ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Oulujokisuisto on luonto- ja rakennettuna kulttuuriympäristönä, yksi oululaisen sielunmaiseman historiallisista perustoista. Siihen sisältyy monia meille tärkeitä arvoja, jotka ovat nousseet esiin useissa kuntalaisia osallistaneissa kuulemisissa ja tilaisuuksissa. Jaatisten suunnitelman alkuperäinen ajatus, jossa Vänmanninsaaren rakennukset ovat julkisia tiloja, kunnioittaa tätä lähtökohtaa.

Oulujoen suistoalueen arvostus näkyy tänä päivänä myös käytännössä. Kevyenliikenteen väylät ovat suosittuja ja ahkerasti käytettyjä ulkoilureittejä. Keskikaupungilta, Tuirasta, Toppilansalmesta ja -saaresta pääsee virkistymään päivittäin ja kaikkina vuodenaikoina suistomaisemiin. Pääsy rantaan on mahdollista eri puolilla suistoa.

Viimeaikaisissa suunnitelmissa Vänmanninsaaren tornitalosta on julkisuudessa esitelty kuvia vain lintuperspektiivistä. Pikisaaren puolelta, ja muualtakin, katsottuna torni hallitsisi maisemaa voimakkaasti. Kuvat johtavat harhaan. Emmehän me kaupunkikuvaa katso taivaalta käsin, vaan katutasosta ja silmien korkeudelta.

Yhtään kuvaa en ole nähnyt, joissa esiteltäisiin esimerkiksi Pikisaaren puoleiselta rannalta, kuinka korkea ja massiivinen tornitalo todellisuudessa olisi. Kerran kävelylenkillä oikein pysähdyin pähkäilemään asiaa. Niska kenossahan sitä katsoisi. Puhumattakaan kuinka hallitseva torni olisi tarkasteltuna eri puolilta arvokasta ja herkkää Oulujokisuistoa.

“Omalaatuisuus on kaupunkien uhanalaisuustekijä”, totesi arkkitehti Pekka Littow muutama vuosi sitten. Matkimalla rakentamisessa muun maailman trendejä ja valtavirtaa voidaan kadottaa kaupungin veto- ja pitovoimatekijöitä Sitä mikä on omaleimaista juuri Oululle, joiden vuoksi täällä asutaan, tänne muutetaan ja tänne matkustetaan.

Kaavalla ja kaupunkikuvalla on merkitystä. Oululaisille arvokkaita alueita ei tule liikaa yksityistää. Säilytetään Vänmanninsaari kokonaan julkisena tilana, niin kuin se on alunperin ajateltu ja asemakaavaan merkitty.

Marjo Tapaninen
rakennuslautakunnan jäsen (vihr.)