Julkaistu Kalevan vaalipuhekirjoituksena 28.5.2021

Oulun kaupungin taloustilanne on haasteellinen ja sote-uudistus muuttaa rakenteita. Miten lisätään veto- ja pitovoimaa ja vahvistetaan elinvoimaa? Millaiselle perustalle kaupunkistrategia tulee rakentaa ja mitä painopisteitä valita? Tuleeko mahdollisesta valtuustosopimuksesta pelkkä taloudellisen sopeutuksen ohjelma vailla kytköstä strategiaan ja visioon kestävästi kasvavasta ja hiilineutraalista kaupungista? Mikä asema ympäristöllä on kaupunkistrategiassa? Tuleva Oulun kaupunginvaltuusto on paljon vartijana.

Tässä maailmanajassa on täysin selvää, että kaupunkistrategian tulee perustua ilmastopäästöjen vähentämiselle ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiselle. Luonnon ja talouden keskinäisriippuvuus on tunnustettu maailmalla ja investoinnit vihreämpään talouteen ovat jo käynnissä. Oulu on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2040. Pystymme parempaan. Haastan asettamaan hiilineutraalius tavoitteen vuoteen 2030. Valmisteilla oleva kiertotalouden tiekartta tukee siirtymää kohti hiilineutraalia ja resurssiviisasta kaupunkia.

Luonnon käytön on oltava kestävää. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ollaan laatimassa periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, jotka huomioidaan kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa. Oulun kaupunki on suuri metsänomistaja. Metsien käytölle on laadittava vastuullinen metsäohjelma. Tarvitaan myös ohjelma suojelualueiden määrän nostamiseen 30 % vuoteen 2030 mennessä.

Luonto on voimavara ja kestävästi käytettynä elinvoiman lisääjä pitkällä tähtäimellä. Taloutta on katsottava uusin silmin ja arvioitava kaikkien päätösten vaikutukset luontoon. Oulu kuuluu myös tuleville sukupolville.

Marjo Tapaninen
kuntavaaliehdokas (vihr.)
projektisuunnittelija, kiertotalousasiantuntija