Julkaistu Kalevassa 26.5.2021.

Tilastokeskuksen viimeisimmän ennusteen mukaan Oulun väestönkasvu hiipuu parissa vuosikymmenessä. Ennuste ei suoraan kerro tulevaisuutta, vaan sen, mitä tapahtuu, jos nykykehitys jatkuu. Voimme siis omilla toimillamme vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Hyvä niin, koska muuttotappiokunnat eivät ole kovin mielenkiintoisia paikkoja elää.

Haluan edistää vihreää kasvua, jossa väestönkasvu ohjataan täydennysrakentamisella osaksi nykyistä yhdyskuntarakennetta. Se vähentää tarpeetonta liikkumista ja helpottaa palveluiden ja joukkoliikenteen järjestämistä. Erityisen tärkeää on kasvattaa keskustan asukasmäärää, koska suuri väestöpohja mahdollistaa monipuoliset kaupalliset palvelut ja urbaanin kaupunkikulttuurin.

Tavoittelemassani Oulussa suhtaudutaan myönteisesti kaikkeen sellaiseen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään taloudelliseen toimeliaisuuteen, joka kasvattaa verokertymäämme. Kasvun avulla rahoitamme laadukkaat hyvinvointipalvelut, jotka purkavat eriarvoisuutta.

Suhtaudun suuriin kaupunkikehityshankkeisiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Ne ovat kaupunkimme elinvoiman kannalta välttämättömiä. Pidän esimerkiksi Oulun yliopiston esitystä keskustakampuksesta erinomaisena mahdollisuutena elävöittää kaupunkimme keskustaa ja lisätä yliopiston houkuttelevuutta. Koko Raksilan alueen kehitys on kaupunkimme tulevaisuuden kannalta erittäin keskeisessä roolissa.

Nuoriso-ikäluokkien pienenemisestä ja työikäisen väestön supistumisesta seuraa kaupunkien kiristyvä kilpailu opiskelijoista ja osaavasta työvoimasta. Kehittämällä Oulusta entistä houkuttelevampi, mielenkiintoisempi ja eläväisempi paikka uusille tulijoille ja vierailijoille myös me jo täällä asuvat viihdymme täällä paremmin.

Oulu on mukava paikka asua, elää ja toteuttaa unelmiaan. Huolehditaan siitä, että näin on myös tulevaisuudessa.

Janne Hakkarainen
kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (vihr.)
viestintäasiantuntija, FM
Oulu