Julkaistu Kalevassa 2.6.2021

Kysymykset tasa-arvosta ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä on vaalikoneissa karnevalisoitu vain Pride-liputukseen liittyviksi väitteiksi; toki vastaukset näihin paljastavat ehdokkaiden arvomaailmasta jotain. Sateenkaari-ihmiset tulee kuitenkin huomioida kaikessa kunnan päätöksenteossa.

Asiaa kannattaa tarkastella lakiperustaisesti: yksistään kuntalain 1 § mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia. Tiettyjen väestöryhmien hyvinvoinnin edistäminen ei ole keneltäkään pois, vaan se parantaa koko yhteisön hyvinvointia.

Esimerkiksi perheen malli voidaan helposti nähdä palveluja järjestettäessä stereotyyppisenä heterovanhemmuuteen ja kahteen lapseen pohjautuvana. On tärkeää, että kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan ihmisten ja perheiden moninaisuus huomioon. Myös viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee huomioida sateenkari-ihmiset kaikessa päätöksenteossa.

Yksinkertaisia käytännön toimenpiteitä kohti tasa-arvoisempaa Oulua ovat esimerkiksi sukupuolineutraalit wc:t ja pukutilat sekä virallisissa lomakkeissa muunsukupuolisten huomioiminen. Myös kaupungin jakamissa avustuksissa yhteisöille ja yhdistyksille tulee yhtenä kriteerinä jatkossakin huomioida yhdenvertaisuuden edistäminen.

Taloudellisesta näkökulmasta tasa-arvon edistäminen on myös äärimmäisen kannattavaa. Richard Floridan ns. gay index -teoria näyttää selkeän vastaavuuden kaupungin suhtautumisessa seksuaalivähemmistöihin ja sen taloudellisen vaurauden suhteen. Mitä tasa-arvoisempi ja avarampi kaupunki, sitä paremmin sillä menee myös taloudellisesti. Kun työllisyystoimista puhutaan, on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen yhtenä avaintekijänä Oulun veto- ja pitovoiman edistämisessä. Tehdään Oulusta hyvä paikka elää aivan kaikille.

Kalle Parviainen
Kuntavaaliehdokas (Vihr.)