Julkaistu Kalevassa 21.6.2021

Sata vuotta on pieni aika ihmiskunnan historiassa, silti viimeiset sata vuotta ovat tuoneet ihmiskunnan kestokykynsä rajoille. Kestävästä kehityksestä puhutaan usein luopumismielessä, vanhoissa filosofioissa on kuitenkin kauan aikaa tiedetty, että asioista irrottautumisen kautta voi löytää itselle vielä jotain arvokkaampaa. Helppo tapa saada itselle onnellisuutta on toisten auttaminen. Aiheesta on tutkimustuloksia mm. vapaaehtoistyön osalta. Asioista luopuminen tuo usein paradoksaalisesti hyvinvointia, kasvisruoan syöminen tuo terveysvaikutuksia, kuluttamisen vähentäminen parantaa ihmiskunnan mahdollisuuksia selvitä tulevaisuudessa.

THL:n terveysturvallisuusosastolla tehdään monitieteistä tutkimushanketta nimeltä Ilmastotuuppaus, jossa tutkitaan keinoja saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi. Aiheeseen paneudutaan mm. eettisistä näkökulmista. Ilmastotuuppaus tarkoittaa lähestymistapaa, jossa ihmiset saadaan tekemään ilmastolle myönteisiä ratkaisuja muuten kuin suoraan puhumalla vaikkapa kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Esimerkiksi kasvisruoan perusteleminen terveyshyödyillä on monelle aivan eri asia kuin puhe hiilijalanjäljen pienentämisestä vegaaniruokavalioon siirryttäessä. Psykologista tutkimustietoa kannattaisi hyödyntää erilaisia hyvinvointiin tähtääviä interventioita suunniteltaessa, positiivisen psykologian mukaan se vahvistuu mihin kiinnitetään huomiota.

Tulevaisuuden hyvinvointiin pyrkivät hyvin monet erilaisista ideologioista tulevat ihmiset, yhteisen näkemyksen löytyminen tulevaisuuden hyvinvoinnin tavoitteista mahdollistaisi tavoitteiden nopeamman toteutumisen. Nyt hukkaamme ihmiskunnan kallisarvoista aikaa ideologisiin vastakkaisasetteluihin.

Laila Vainio
Oulu