Julkaistu Kalevassa 19.10.2021

Oulun seudun joukkoliikenne on ollut menestystarina vuosina 2015–2019. Ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena 2015 matkoja tehtiin yhteensä 7 miljoonaa ja vuonna 2019 matkojen yhteismäärä oli jo 9,6 miljoonaa. Vuodesta 2020 olisi todennäköisesti tullut 10 miljoonan matkan vuosi ilman koronapandemiaa. Pandemian seurauksena matkustajamäärät ovat tippuneet.

Hyvien vuosien taustalla oli joukkoliikennelainmuutos vuonna 2014, mikä edellytti seudun yksittäiset kunnat yhteistyöhön seudulliseksi viranomaiseksi ja kilpailuttamaan alueen joukkoliikenteen. Viranomainen määrittelee reitit, vuorotiheyden, aikataulut ja lippujen hinnat.

Lisäksi uudessa mallissa joukkoliikenteen lipputulot jäävät seudun kunnille, mikä on kannustanut myös lisäämään vuorotarjontaa. Oulussa joukkoliikennettä on kilpailutettu ja kehitetty ammattitaitoisesti pienistä resursseistaan huolimatta.

Koronapandemian jälkeen kaikki toimet joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamiseksi tarvitaan. Kaupunkipyöräjärjestelmä on yksi keino tähän. Toivommekin, että valtuusto ottaa kantaa kaupunkipyörien puolesta talousarviokäsittelyn yhteydessä.

”Kaupunkipyörissä voidaan ottaa oppia joukkoliikenteen kehittämisestä, joka kannustaa käyttäjämäärien ja tulojen kasvattamiseen, ja sitä kautta myös palvelun laajentamiseen useamman kuntalaisen hyödyksi.”

Kaupunkipyörät tulee nähdä ennen kaikkea täydentämässä joukkoliikennettä. Ne palvelevat toiminta-alueella asuvien lisäksi erityisesti niitä, joilla bussipysäkin ja kohteen välillä on matkaa kilometristä muutamaan kilometriin. Näin voidaan nopeuttaa matkaketjuja ja tehdä kestävästä liikkumisesta houkuttelevampaa autoiluun nähden.

Joukkoliikenteen huippukaupungiksi Oululla on vielä matkaa. Vaikka joukkoliikenteen ja kaupunkipyörien menot ynnätään yhteen, jäämme vielä reilusti muiden Suomen suurimpien kaupunkien joukkoliikennemenojen tasosta.

Kaupunkipyörät on helppo nähdä ylimääräisenä kuluna, kun ei arvioida niiden vaikutusta liikkumiseen kokonaisuutena. Kaupunkipyörissä voidaan ottaa oppia joukkoliikenteen kehittämisestä, joka kannustaa käyttäjämäärien ja tulojen kasvattamiseen, ja sitä kautta myös palvelun laajentamiseen useamman kuntalaisen hyödyksi.

Sen sijaan, että poliitikot pohtivat jokaisen mahdollisen euron niistämistä, kaupunkipyöräjärjestelmä vaatii onnistuakseen ammattimaisen suunnittelun ja kilpailutuksen. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on varattu 700 000 euroa kaupunkipyörille. Todellisuudessa nettomenot ovat todennäköisesti tätä pienemmät.

Hyvänä verrokkina on Kuopio, missä sähköavusteiset kaupunkipyörät on otettu hyvin vastaan ja toimintatulot kattavat menot miltei kokonaan. Käyttäjiäkin Oulua pienemmässä kaupungissa on jo 30 000. Miksi Oulu ei pystyisi samaan?

Aino-Kaisa Manninen
Esa Aalto
valtuutetut (vihr.)
yhdyskuntalautakunnan jäsenet

Joni Meriläinen
valtuutettu, yhdyskuntakunnan jäsen, joukkoliikennejaoston pj. (sd.)

Suvi Röntynen
Ville Luotola
varavaltuutetut (vas.)
yhdyskuntalautakunnan jäsenet
Oulu