kannanotto 7.12.2021

Päinvastoin kuin edellisen Oulun yhdyskuntalautakunnan kokouksen jälkeen on uutisoitu, Vihreä valtuustoryhmä ei vastusta jalkapallostadionhankkeen etenemistä. Vihreät haluavat laajentaa kaupungin tapahtumavalikoimaa ja edistää oululaisen jalkapallokulttuurin kehittymistä. Tällaisenaan Heinäpään asemakaavamuutosta ei kuitenkaan voida hyväksyä, koska se ei perustu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiin selvityksiin, eikä lautakunnalle ole kerrottu, miksi selvitysvelvollisuus ei koskisi linnuston osalta kyseessä olevaa hanketta. Kaavaprosessin kiireellisestä läpiviennistä johtuen monia muitakaan asioita kuten liikennettä ja pysäköintiä ei ole ehditty suunnitella huolellisesti. Tarkoitus ei oikeusvaltiossa pyhitä keinoja.

Toisin kuin Kaleva uutisoi asiasta 2.12.2021, nyt käsitteillä oleva asemakaavamuutos ei kohdistu pelkästään pallokenttään, vaan kaavamuutosalueella on pari hehtaaria muutakin viheraluetta. Kaavamuutoksella on suuri vaikutus myös läheisiin asutusalueisiin. Vihreä valtuustoryhmä kannattaa mahdollisimman sujuvaa jalkapallostadionhankkeen etenemistä, ja siitä syystä emme toivo, että kaavahanke joutuu vuosia kestävään valituskierteeseen oikeudessa. On siis parempi, että lain vaatimat selvitykset laaditaan ensi vuonna ja jalkapallostadionille saadaan lainvoimainen kaava loppuvuodesta 2022.

Olemme hyvin huolissamme siitä, että kaavavalmistelun läpäisee puutteellisesti valmisteltu esitys. Vaadimme, että jatkossa lautakunnan jäsenten tehtäväksi ei jää lainmukaisten prosessien vaatiminen, vaan ne on varmistettava viranhaltijoiden toimesta. Jos kyse on resurssien puutteesta, on sen korjaamisesta tuotava välittömästi esitys.

Vihreä valtuustoryhmä