Valtuustoryhmän puheenjohtaja Henna Määtän puheenvuoro periaatelinjauksesta Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämiseksi valtuuston kokouksessa 28.2.2022

Oulun kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen johtamisjärjestelmästä 28.2. järjestettävässä kokouksessaan. Vihreiden lähtökohta on, että Oulu jatkaa duaalimallilla ja sen kehittämisellä. 

Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että pormestarimalliin liittyy tässä ajassa muutamia haasteita. Ryhmän keskeisenä huolena on muuttuuko poliittisen päätöksenteon luonne lyhytjänteiseksi ja keskittyykö valta liikaa. Lisäksi huolta aiheuttaa se, onko valittavilla henkilöillä riittävän hyvät johtamistaidot ja millaista tukea johtamiseen on saatavilla. 

Pormestarimallissa on myös paljon hyviä puolia, jotka on huomioitava duaalimallin kehittämisessä. Johtamisjärjestelmässä tulisi erityistä huomiota kiinnittää päättäjien mahdollisuuksiin osallistua valmisteluun aiempaa varhaisessa vaiheessa sekä siihen, miten asioista neuvotellaan ja haetaan aidosti konsensusta kaikkien puolueiden välillä. 

Toimintakulttuurin kehittäminen ja rohkea tulevaisuuteen katsova ote on aivan olennaista, kun lähdemme laajemmin pohtimaan Oulun tulevaa organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää.