Oulun Energian yhtiönä ja Oulun kaupungin Oulun Energian omistajana tulee toimia Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaana siten, että voimalan rakentaminen keskeytetään ja rakentamislupahakemus vedetään pois. Oulun kaupungin tulee lisäksi vedota Työ- ja elinkeinoministeriöön ja Suomen hallitukseen lupaprosessien keskeyttämiseksi ja hankkeen pysäyttämiseksi. Perusteluina ovat geopoliittiset riskit, ja kytkökset Venäjän turvallisuuspoliittisten päämäärien ajamiseen.

Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen liittyy useita riskejä, joista taloudellisten riskien rinnalle ovat nyt realisoituneet myös geopoliittiset riskit. Putinin Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen ja siihen liittyvien länsimaiden asettamien pakotteiden kautta. Puolustusministeriö on esimerkiksi perustellusti vaatinut, että Hanhikiven ydinvoimalasta laaditaan riskianalyysi, jolla halutaan täydentää voimalan vaatimaa rakentamislupapäätöstä. Elinkeinoministeri Lintilä on ilmoittanut, ettei hän voi nykytilanteessa Putinin aloittaman hyökkäyksen jälkeen esittää hallitukselle Venäjän hallintoon kytköksissä olevan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen rakentamisluvan edistämistä.

Hankkeella on tähän mennessä ollut suuria vaikeuksia pysyä valtioneuvoston ja STUKin antamissa aikatauluissa ja sen valmistumisaikataulu on venähtänyt jo tähän mennessä viisi vuotta. Hankkeen venyminen on jo nyt nostanut sen kustannuksia. Projektin kustannusarvio on aiemmin ilmoitetun 6,5–7 miljardin euron sijaan nykyisin 7–7,5 miljardia euroa. Vertailun mahdollistamiseksi Olkiluodon kolmosreaktion kustannusten arvioidaan nousseen noin 11 miljardiin euroon. Se on kahdeksan miljardia enemmän kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin.

Erityisen suureksi riskin veronmaksajien kannalta tekee se, että Fennovoiman osakkaat ovat sitoutuneet ostamaan kaiken voimalan tuottaman sähkön omistusosuuksiensa suhteessa. Käytännössä Oulun Energian ostama sähkö kilpailisi sähkömarkkinoilla pörssisähkön kanssa. Siinä todennäköisessä tilanteessa, jossa Fennovoiman tuottama sähkö on merkittävästi markkinasähköä kalliimpaa, joutuu Oulun Energia maksamaan ylimääräisiä kustannuksia. Tälle veronmaksajien rahalle on Fennovoiman voimalan ylläpitoa parempaa käyttöä.

Näin epävarman ja riskialttiin hankkeen eteenpäin vieminen ei ole perusteltua. Se ei ole veronmaksajien edun eikä kansallisten turvallisuuden edun mukaista. Pääomalla, joka on nyt suunniteltu sidottavaksi Fennovoima-hankkeeseen, olisi tarpeellisia ja vähemmän riskipitoisia käyttökohteita energiatoimialalla. Nyt pitäisi panostaa tulevaisuuden energiajärjestelmän rakentamiseen ja kotimaisen päästöttömän energian tuotantoon.

28.2.2022

Oulun vihreä valtuustoryhmä