Eduskunnan kehysriihessä tehtiin esitys maksuttoman toisen asteen rajaamisesta sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Tällä hetkellä oppivelvollisten toisen asteen maksuttomuus päättyy kaksi vuotta myöhemmin. Tämä romuttaisi nykyisen maksuttoman toisen asteen mallin ennen kuin yksikään sen piirissä aloittanut opiskelija ehtii valmistua esimerkiksi ylioppilaaksi.

Päätös tarkoittaisi sitä, että muun muassa oppimateriaalien, ylioppilaskokeiden ja ammatillisen koulutuksen työvälineiden hinta voi siirtyä nuoren itsensä maksettavaksi kesken opintojen. Monimutkaisuuden lisäksi malli on eriarvoistava: oppimateriaaleista koituvat lisäkulut osuvat erityisesti niihin nuoriin ja perheisiin, joihin myös asumistuen ja muun sosiaaliturvan leikkaukset ovat jo kohtuuttomasti osuneet.

Tutkimuksista tiedämme, että maksuttomuuden rajaaminen osuu pahiten juuri niihin nuoriin, joiden sosioekonominen asema on ennestään heikompi. Emme voi lähteä eriarvoisuuden kiihdyttämisen tielle. Oulun on oltava kaupunki, joka pitää huolta nuoristaan.

Riskinä on, että maksullisuuden alkaessa opinnot keskeytetään erityisen herkässä ikävaiheessa toisen asteen ollessa kesken. Tämä ei palvele tavoitetta nostaa Suomen koulutustasoa, eikä etenkään vähennä nuorten syrjäytymisriskiä, pahoinvointia tai mielenterveyskriisiä. On myös vaarana, että tämä osuu kohtuuttoman kovaa jo niihin nuoriin ja perheisiin, joihin aikaisemmin esitetyt leikkaukset osuvat. Puhuttiin sitten sosiaaliturvan leikkauksista tai vaikkapa asumistuen heikennyksistä.

Vaihtoehtoja on aina ja kunnilla on merkittävä rooli tasa-arvoisen ja saavutettavan koulutuksen toteuttamisessa. Annetaan nuorille rauha oppia. Täten vihreä valtuustoryhmä esittää, että Oulu säilyttää toisen asteen maksuttomana nykyisen mallin mukaisesti toisen asteen tutkinnon suorittamisen loppuun asti tai sen kalenterivuoden loppuun asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttoman toisen asteen varmistamiseksi on tehtävä yhteistyötä myös Koulutuskuntayhtymä OSAO:n ja muiden Oulussa toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Vihreä valtuustoryhmä

Aloite jätetty Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.4.2024