OVK:N VUOSIKOKOUS

Tervetuloa vuosikokoukseen

keskiviikkona 29.2.2012 klo 18.00 alkaen

Vihreä toimisto, osoite Torikatu 33 E 1, Oulu.

 

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Oulun läänin Vihreä seura ry:n,
Oulun Seudun Vihreät ry:n, Oulun Vihreät – OVI ry:n, Oulun vihreät
nuoret ry:n, Kiimingin Vihreät ry:n, Haukiputaan Vihreät ry:n ja
Vihreä Oulunsalo ry:n jäsenet. Kyseisistä järjestöistä kullakin on
mahdollisuus lähettää kokoukseen äänivaltaisia edustajia sääntöjen
mukaan seuraavasti:

 

Oulun läänin Vihreä seura ry: 0-5 äänivaltaista edustajaa,
Oulun seudun Vihreät ry: 0-5 äänivaltainen edustaja,
Oulun Vihreät – OVI ry: 0-5 äänivaltaista edustajaa ja
Oulun Vihreät nuoret ry: 0-5 äänivaltaista edustajaa
Kiimingin Vihreät ry: 0-5 äänivaltaista edustajaa
Haukiputaan Vihreät ry: 0-5 äänivaltaista edustajaa
Vihreä Oulunsalo ry: 0-5 äänivaltaista edustajaa
Edustajamäärä lasketaan maksettujen jäsenmaksujen mukaan 31.12.2011.Valmistautukaa esittämään maksettujen jäsenten tilanne 31.12.2011.

 

Äänivaltaiset edustajat määräytyvät säännöissä seuraavasti:
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänivaltaisella
kokousedustajalla yksi ääni. Kutakin jäsenyhdistystä edustaa yksi (1)
kokousedustaja sen jokaista alkavaa kymmentä (1-10–>1, 11-20–>2,
21-30–>3, 31-40–>4, 41-1000–>5), jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä
kohti. Kuitenkin enintään viisi edustajaa.

 

ÄÄNIVALTAISILLA EDUSTAJILLA PITÄÄ OLLA MUKANAAN VALTAKIRJA OMALTA

YHDISTYKSELTÄÄN.

Vuosikokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset asiat:

1.      Kokouksen avaus
2.      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.      Vahvistetaan läsnä olevien kokousedustajien äänioikeus sekä
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
vuosittaisen jäsenmaksun ja toiminta-avustuksen suuruus
8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahaston- eli taloudenhoitaja ja kaksi-neljä jäsentä
9.      Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
10.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11.     Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA!

OVK:n hallitus