Valtuustoaloite 30.1.2017: Eettisyys Oulun kaupungin toiminnassa

Korruptio on ollut hyvin ajankohtainen aihe julkisuudessa. Valtionhallinto, Helsingin kaupungin opetusviraston tietokonehankintojen 55 miljoonan euron epäselvyydet, Vantaan kaupungin kaavoitus- ja rakennussotkut lahjontaepäilyineen. Meillä Oulussa tutkitaan noin 450 000 euron katoamista 2004-2014 Oulun Suomalaisen yhteiskoulun Nanny Lilius –stipendirahastosta; lisäksi Oulun kaupungin ja ison osuustoimintaliikkeen hyvä-veli-suhteet puhututtavat.

Suomen sija maailmanlaajuisen Transparency Internationalin listalla laski yhdellä sijalla. Suomi on kuitenkin kolmanneksi vähiten korruptoitunut valtio maailmassa. Sinänsä hienoa! Mutta yleensä korruption paljastuminen tulee viiveellä ja laskee sijalukua viiveellä.

Missä on valtaa ja rahaa, siellä on mahdollisuus myös korruptioon, yhteisten varojen väärinkäyttöön. Näin jos vallan ja rahan yhteistoimintaverkostot eivät ole läpinäkyviä ja jos epäilyistä vaietaan tai jos ei ole kanavia, joiden kautta voi turvallisesti ilmoittaa epäilystä.

Kaupunkien, Oulunkin, visioissa, strategioissa ja toimintasuunnitelmissa kerrotaan kauniisti hallinnon ja toiminnan eettisyydestä ja läpinäkyvyydestä. Mutta entä käytännössä, toiminnan perustasoilla? Kaupunkien tarkastuslautakunnat ovat paljon vartijoita. Niidenkin toiminta on suurelta osalta jälkikäteistyötä; sitten kun vahinko on jo tapahtunut. Valitettavasti luottamushenkilöiden sidonnaisuuslistat näyttävät jäävän vain listoiksi. Ne luottamushenkilöt, joiden nimenomaan pitäisi ilmoittaa sidonnaisuutensa, eivät sitä tee.

Esitän, että varmistetaan toiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys mm.:
– Oulun kaupungin seuraavan taloussuunnitelman yksikkökohtaisissa toimintasuunnitelmissa painotetaan toiminnan eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä
– Eettisyyden ja läpinäkyvyyden vaatimukset konkretisoidaan jokaisessa yksikössä ja viedään käytännön toimintaan
– Luodaan seurantajärjestelmä eettisyyden ja läpinäkyvyyden puutteiden havaitsemiseksi

Veikko Ervasti
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)