Julkaistu Kalevassa 19.3.2017

Hallituksen kärkihankkeena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen 2016-2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusajatuksena on, että kuntia, maakuntia, sotepalvelujen tuottajia ja väestöä kannustetaan osana kansallista ohjausta tekemään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä päätöksiä ja valintoja. Kärkihakkeessa yhtenä suurena tavoitteena on, että otetaan käyttöön näyttöön perustuvia hyväksi havaittuja toimintamalleja eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteistyötä tehdään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisenä yhteistyönä, jolloin voidaan edistää nykyistä paremmin heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja vastuunottokykyä.

Uudistusten myötä avainsanoja ovat mielestäni yhteistyö eri toimijoiden kesken, palveluohjaus ja asiakaslähtöisyys. Vaikka yhteiskunta on menossa kohti digitalisaatiota, tarvitaan myös ihmisten välistä vuorovaikutusta kasvokkain. Jos tästä tingitään ja vähennetään, niin ihmisten palveluista katoaa aito kohtaaminen ja autettavan mahdollisuus tulla henkilökohtaisesti kuulluksi. Uudistuksissa tulisi huomioida ihmisten hyvä palveluohjaus ja mahdollisuus saada henkilökohtaista apua esim. erilaisten hakemusten täyttämisessä.

Sairauden, erilaisten kriisien, työttömyyden jne. kohdatessa ei kaikilla ole voimavaroja tai turvaverkkoa, joka voisi auttaa palvelujen viidakossa. Parhaimmillaan palveluohjaus luo siltaa eri toimijoiden kesken asiakkaan parhaaksi. Tästä kokemuksesta ihminen voi löytää omia voimavaroja, voimaantua ja päästä kiinni oman elämänsä langoista.

Kirsi Karppinen
Kuntavaaliehdokas (vihr.) Oulu