Julkaistu Forum24-lehdessä 1.3.2018.

Tulevien viikkojen aikana Oulun yhdyskuntalautakunta ja kaupunginhallitus valitsevat, ryhtyykö Oulu puoltamaan asemanseudun kaavoitusta ja tapahtuma- ja elämyskeskuksen kehittelyä. Oma vastaukseni on vahvasti myönteinen: kaupungin tulisi edistää asemanseutua vauhdikkaalla kaavoituksella ja valmistautumalla rahoittamaan hanketta esimerkiksi vuokraamalla tiloja julkisille palveluille.

Oulussa isoja investointeja on jo tehty ja tehdään muun muassa Kivisydämeen, moottoritiehen ja satamaan. Oulun kokoisessa kaupungissa ja tulevassa Euroopan kulttuuripääkaupungissa on kuitenkin aika aloittaa myös isot investoinnit urheilun, matkailun ja kulttuuritarjonnan kasvun tueksi. Perinteikkyydestään huolimatta nykyinen asemanseutu ei vastaa Oulun roolia valovoimaisena, kasvavana ja kansainvälisenä kaupunkikeskuksena.

Asemanseudun arkkitehtuurisuunnitelmat ovat kunnianhimoiset, ja hienoihin kehyksiin saadaan kiinnostavaa sisältöä tuomalla saman katon alle monenlaisia yksityisiä ja julkisia tapahtuma- ja elämyspalveluja. Alueen täyttäminen lähinnä asunnoilla olisi pettymys. Asemanseudulle tulisi tuoda myös Oulun korkealuokkaista teknologista osaamista esimerkiksi 5G- ja jopa 6G-verkon, asioiden internetin ja älykkäiden energiajärjestelmien muodossa.

Asemanseudun yhteydessä on puhuttu museokeskus Luupin tulevasta sijainnista. Taiteen, urheilun, musiikin ja muiden kulttuurielämysten yhdistelmä olisi kuntalaisille ja matkailijoille houkutteleva paketti. Toisaalta Oulusta puuttuu myös riittävän iso, monikäyttöinen ja sijainniltaan sopiva kongressikeskus tieteen ja elinkeinojen konferensseille. Senkin tulisi löytää pikaisesti paikkansa ja toteuttajansa — asemanseudulta tai muualta.

Toivon, että keskustelu asemanseudun mahdollisuuksista lähtee nyt vilkkaasti liikkeelle. Varsinaisiin päätöksiin vaihtoehdoista ja kaupungin roolista edetään vuonna 2019. Tärkeää on löytää sellainen toteutus, jolla Oulun asemanseutu erottuu muiden suurten kaupunkien areena- ja asemaprojektien joukosta.