Julkaistu Forum 24-lehdessä 19.5.2021

Kestävän liikkumisen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen on keskeinen osa kuntien ilmastonmuutoksen torjuntaa ja tällä on myös muita ihmisten hyvinvointiin ja kaupungin viihtyisyyteen liittyviä etuja. 

Oulussa on asetettu tavoitteeksi, että yli puolet matkoista tehdään kestävästi. Tavoitteen toteutuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että keskimäärin jokainen oululainen vaihtaisi noin kaksi automatkaa viikossa joko kävelyyn, pyöräilyyn tai bussiin. 

Pyöräilyä voidaan edistää rakentamalla pyöräbaanoja, kunnostamalla pyöräteitä ja  tarjoamalla turvallista pyöräpysäköintiä eri puolille Oulua ja taloyhtiöihin. Oulun rakennusvalvonta voisi antaa tukea ja neuvontaa taloyhtiöitä pyöräpysäköinnissä sekä vapauttaa pyöräpysäköintiä parantavat suunnitelmat lupamaksuista. Myös pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistäminen tulee olla sujuvampaa.

Olisikin mahtavaa, että tulevan kaupunkipyöräjärjestelmän matkat kuuluvat Waltti-kuukausikorttiin ja polkupyöriä voi jälleen kuljettaa busseissa ilman lisämaksua.

Tarvitsemme myös tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää joukkoliikennettä. Ihmiset valitsevat sen kulkumuodon joka on heille nopein ja helpoin. Tarjontaa ja palveluja tulee kehittää määrätietoisesti ja joukkoliikenteen budjettia kasvattaa.

Oulun seutu hyötyisi lähijunaliikenteestä. Kasvun mahdollisuudet pelkän bussiliikenteen varassa ovat rajalliset, joten seuraavalla kaudella valtuuston tulee tehdä periaatepäätös, miten lähijunaliikenne saadaan kulkemaan. 

 

Aino-Kaisa Manninen
Jenni Pitko
Pasi Haapakorva
kuntavaaliehdokkaat (vihr.)
Oulu