Julkaistu Kalevassa 11.6.2021

Monta hienoa asiaa on tapahtunut Oulussa muutaman kuukauden sisällä. Ensin Koneen säätiö osti Oululta Sanginjoen ulkometsän alueen, jonka säätiö lahjoitti Suomen valtiolle suojeltavaksi. Sitten Oulu valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Kolmas hieno uutinen oli maanantaina 7.6., kun Oulun kaupunginhallitus hyväksyi Kulttuuritalo Valveen tekemän Oulun kulttuurihyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2026. Suunnitelma on erinomainen. Siihen on koottu laajat suositukset ja perustelut lähtien laista kuntien kulttuuritoiminnasta. Lain tarkoitus on edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa.

Suunnitelmassa käydään läpi Maailman terveysjärjestön WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Se sisältää myös suosituksia siihen, miten kulttuuri-, sosiaali- ja terveysala voidaan integroida terveyden ja hyvinvoinnin tueksi.

Monialainen eri hallintokuntien välinen yhteistyö, johon taide ja kulttuuri saadaan luontevasti nivottua, on koko kulttuurihyvinvointisuunnitelman kantava idea. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä esitetään lääkärin kirjoittamaa kulttuurilähetettä, joka tukee henkilön omaehtoista harrastamista ja osallistumista. Suunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja toimintakyvyn ylläpitämisen tukeminen eri ikäluokissa.

Jos eri hallintokuntien budjetista yksi prosentti korvamerkittäisiin kulttuuripalveluiden ostoon tai tuottamiseen, saataisiin suunnitelma toteutettua. Toteutuessaan suunnitelma tukee Oulun tulevaa kulttuuripääkaupunkivuotta ja on edesauttamassa sitä, että kulttuuri ja taide tulevat luontevaksi osaksi oululaisten arkea.

 

Karoliina Niemelä,
kuntavaaliehdokas (Vihr.)
Oulu