Vaalirahoitus 2012

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry julkistaa vaalirahoituksensa

Yhdessä muiden vihreiden kunnallisvaaliehdokkaiden kanssa Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry julkistaa vaalirahoituksensa. Haastamme myös muiden puolueiden kunnallisjärjestöt kertomaan, millä budjetilla ja rahoituksella vaalikampanja käydään.

Kunnallisjärjestö on säästänyt tavoitteellisesti edellisten kunnallisvaalien jälkeen rahaa kunnallisvaaleihin 2012. Kunnallisjärjestö omistaa toimitilansa ja on ottanut sitä varten pankkilainaa. Kunnallisvaaleihin kunnallisjärjestö ei ota lainaa ollenkaan. Kunnallisjärjestö seuraa talouttaan erittäin tarkkaan ja on tarkka myös menojen suhteen.

Kunnallisvaalien suurin yksittäinen rahoituksen tuloerä on säästöt. Säästöt muodostuvat vihreiden luottamushenkilöiden vuosina 2009-2012 maksamista luottamushenkilömaksuista. Vihreät ehdokkaat saivat valita vastikkeellisen ehdokasmaksunsa 150, 450 ja 750 euron väliltä. Ehdokasmaksuista muodostuu toiseksi suurin tuloerä. Muut tulot koostuvat jäsenmaksuista, korkotuloista ja pienistä myyntituloista.

Kunnallisjärjestö toimii oman taloutensa suhteen, kuten toivoo muidenkin yhdistysten ja kuntienkin toimivan. Menot tulee sopeuttaa tulojen suhteen. Taloutta tulee seurata säännöllisesti ja talouteen tulee tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Lainaa otetaan tarvittaessa vain isoihin ja tuottaviin kohteisiin.

kunnallisvaalirahoitus ja kulut 2012

Rahoitus:
82 000 säästöt
38 000 ehdokasmaksut
2 000 muut tulot
122 000 euroa, yhteensä

Kulut:
1 900 vaalilehti
106 500 ilmoittelu
2 600 vaalijuliste
3 300 ehdokaskuvaus
3 400 vaalitilaisuudet
2 800 ehdokkaiden kotisivut
1 500 vaalikoppi
122 000 euroa, yhteensä

 

Pasi Orava, puheenjohtaja, Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry