Toimijat

Vihreä toiminta Oulussa rakentuu yhteistoiminnassa luottamushenkilöiden ja yhdistystoimijoiden välillä. Tutustu oululaisiin toimijoihin, ota yhteyttä tai tule mukaan toimintaan!

Kaikki toimintamme myös paikallisella tasolla perustuu vihreisiin arvoihin, joita ovat vastuu, vapaus ja välittäminen.

VASTUU: Meidän on kannettava vastuumme ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Ihmisen toiminnan tulee sopeutua ympäristön kantokykyyn. Hyvinvoinnin on perustuttava kohtuutalouteen. Emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella.

VAPAUS: Vapaus kuuluu kaikille. Ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Vapaus lisää onnellisuutta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin.

VÄLITTÄMINEN: Oikeudenmukainen valtio turvaa hyvän elämän edellytykset kaikille ja kaikissa elämäntilainteissa. Jokainen meistä voi joskus olla heikko. Kaiken toiminnan tulee olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Julkisen vallan tulee huolehtia ihmisten elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.

Löydät Vihreiden periaateohjelmaan täältä.